Zorgverleningsovereenkomst bevatte geen omzetplafond.

25 oktober 2021 | Overeenkomstenrecht

Een omzetplafond of een volumeplafond is het maximumbedrag of het maximaal aantal behandelingen dat een zorgaanbieder mag declareren bij een zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars werken met omzetplafonds om de zorgkosten te beperken. Als een zorgaanbieder meer declareert dan het maximum, worden de meerdere behandelingen niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Het gerechtshof oordeelde over de vraag of het Psychologen Kollektief Groningen (PKG) met Zilveren Kruis Achmea omzetplafonds is overeengekomen. Volgens PKG zijn er geen omzetplafonds overeengekomen. Het gerechtshof oordeelde dat in geen van de overeenkomsten of bijbehorende documenten wordt gesproken over een omzetplafond. Omdat het Zilveren Kruis Achmea een grote zorgverzekeraar is en de overeenkomst heeft opgesteld, heeft deze partij de verplichting om in de overeenkomst op te nemen dat er sprake is van een ‘harde financiële grens’. Volgens het gerechtshof had PKG haar gedragingen kunnen afstemmen op het omzetplafond, als het bestaan van dit plafond vooraf duidelijk was geweest. Omdat dit niet zo was, mag Zilveren Kruis het risico niet achteraf bij PKG leggen. Daarom oordeelt het gerechtshof dat geen sprake was van een omzetplafond.

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLI:NL:GHDHA:2021:1096 | 14-06-2021