Zonnepanelen te laat geleverd? Montagebedrijf moet misgelopen stroomopbrengsten vergoeden

27 december 2023 | Overeenkomstenrecht

In de lente zouden zonnepanelen worden geplaatst; pas na de zomer liggen ze op het dak. Een woningeigenaar heeft zo enkele maanden geen stroom kunnen opwekken. Die schade moet het installatiebedrijf vergoeden.

Een man bestelt bij een installatiebedrijf twaalf zonnepanelen om op zijn dak duurzame stroom op te wekken. Afgesproken wordt dat het bedrijf binnen tien tot twaalf weken alles levert en installeert, voor een bedrag van € 7.030.

Omzettingsverklaring

Vlak voor de installatiedag zegt het bedrijf deze afspraak af. En dat meerdere keren. Uiteindelijk begint het bedrijf vier maanden later met de werkzaamheden maar rondt deze drie weken later helemaal af. De werkzaamheden hebben ook nog eens schade veroorzaakt aan het dak. Het bedrijf maakt geen aanstalten dit te herstellen. De woningeigenaar stuurt hem een ‘omzettingsverklaring’: hij wil geen herstel meer, maar vervangende schadevergoeding (€ 1.694).

Verzuim

Daarvoor stapt hij naar de rechtbank Rotterdam, waar hij ook een vergoeding eist voor de misgelopen stroominkomsten over de periode waarin het bedrijf in verzuim is geweest met tijdige plaatsing van de zonnepanelen. Het bedrijf wijst dit af: de vergoeding van de misgelopen stroominkomsten is in de algemene voorwaarden uitgesloten. Late levering kwam overigens door overmacht.

Geen overmacht

De kantonrechter wijst op de offerte. Daarin stond een lever- en montagetermijn van tien tot twaalf weken, zonder voorbehoud. De woningeigenaar mocht er daarom van uit gaan dat dit een harde termijn was. De marktomstandigheden, waarop het bedrijf zich beroept, leveren geen overmacht op: dat fabrieken niet kunnen leveren, komt voor risico van het bedrijf. Twaalf weken na het accepteren van de offerte had het bedrijf moeten beginnen, vanaf die datum was het bedrijf in verzuim en heeft de woningeigenaar recht op schadevergoeding.

Herstel van schade

Dat geldt ook voor de schade, die is ontstaan bij het monteren van de zonnepanelen. Die had het bedrijf binnen een redelijke termijn moeten herstellen. Ondanks toezeggingen en een extra gegunde hersteltermijn van twee weken is er geen actie ondernomen. Daarom heeft de woningeigenaar recht op een vervangende schadevergoeding.

Misgelopen stroomopbrengst

Het bedrijf moet van de kantonrechter de schade uit de misgelopen stroominkomsten vergoeden, vanaf het moment dat het verzuim intrad. Dat dit is uitgesloten in de algemene voorwaarden gaat niet op: het bedrijf heeft de woningeigenaar geen redelijke mogelijkheid gegeven om van die algemene voorwaarden kennis te nemen vóór het sluiten van de overeenkomst. Wettelijk gezien kan een beding in de algemene voorwaarden dan worden vernietigd. Dat heeft de woningeigenaar terecht gedaan. Op basis van eigen opgave van de stroomopbrengst van het bedrijf blijkt de misgelopen opbrengsten uit te komen op € 866 (1.917 kWh). Daar komen de gevorderde herstelkosten bovenop, ook al beweert het bedrijf dat dit voor ‘een paar honderd euro’ had gekund.

ECLI:NL:RBROT:2023:11569

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2023:11569 10527433 CV EXPL 23-15106| 23-11-2023