Winkel aansprakelijk voor schade van elektrische fietser na valpartij

8 april 2024 | Overeenkomstenrecht

Een vrouw komt ten val met haar elektrische fiets en wijt dat aan wapperende linten aan een stoepbord van een winkel. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de winkel aansprakelijk is voor de schade.

In een winkelstraat staan op de stoep verschillende borden. Naast de stoep is een fietspad. Op een stormachtige dag maakt een van de winkels in deze straat linten vast aan zijn stoepbord, aan de kant van het fietspad. Ter hoogte van deze linten komt een vrouw met haar e-bike ten val en zij loopt daarbij een gecompliceerde breuk op aan haar linker onderbeen. Zij is gevallen door de linten, stelt zij.

Ongelukkige samenloop

De vrouw stelt de winkel en diens verzekeraar aansprakelijk voor haar schade. De verzekeraar wijst de aansprakelijkheid af: er zou sprake zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De rechtbank komt tot hetzelfde oordeel. Volgens de rechtbank hoefde de winkel er niet op bedacht te zijn dat de linten in het stuur van een fiets verstrikt zouden raken. Het gerechtshof oordeelt er echter anders over.

Aansprakelijkheid

Er is aansprakelijkheid mogelijk voor geleden schade als er een gevaarlijke situatie in het leven is geroepen waarbij een ander aan een groter risico is blootgesteld dan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs verantwoord was. Bij die beoordeling moet naar alle omstandigheden van het geval worden gekeken.

Toedracht

Het staat voor het gerechtshof op basis van verklaringen van de partijen en getuigen vast dat de linten achter het fietsstuur van de vrouw zijn blijven hangen, en dat ze daardoor de smak heeft gemaakt. Volgens een eenvoudige berekening moeten de linten 30 tot 50 centimeter over het fietspad hebben gewaaid. De vrouw heeft verklaard dat ze de linten uit het niets langs zag waaien en riep toen ze na de val bij bewustzijn kwam meteen 'de linten, de linten'. Volgens getuigen lagen de linten na de valpartij op de grond, vlakbij de fiets van de vrouw, terwijl ze volgens verklaringen stevig aan het bord vastzaten. De toedracht staat hiermee voor het gerechtshof vast.

Gevaar

De linten hebben dus een gevaar in het leven geroepen dat zich heeft verwezenlijkt. De winkel had dit gevaar kunnen voorkomen. Door de linten bij een stevige wind aan de kant van het fietspad aan het stoepbord te bevestigen, ontstond het risico dat fietsers ze niet op tijd zouden zien, en dat de linten verstrengeld zouden kunnen raken met een fietsstuur en zo een val konden veroorzaken. Zeker iemand met een e-bike, waarvan inmiddels veel fietsers gebruikmaken, kan daardoor ernstig letsel oplopen, zo oordeelt het gerechtshof. De kans op een ongeluk was volgens het hof niet groot, maar wel voorzienbaar en niet verwaarloosbaar. De winkel had het risico kunnen voorkomen door de linten aan de andere kant van het bord vast te maken of door het bord om te draaien, zodat de linten niet over het fietspad zouden wapperen. Door dat niet te doen is de winkel aansprakelijk voor de schade van de vrouw.

ECLI:NL:GHARL:2024:1034

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2024:1034| 12-02-2024