Wijziging geslachtsnaam kind alleen als dit in zijn belang is

27 december 2023 | Personen- en familierecht

Na de scheiding wil een moeder, dat haar kind de geslachtsnaam van de stiefvader krijgt. De rechtbank wijst dit alleen toe als dit in het belang van het kind is.

Een gescheiden stel heeft een minderjarig kind. De moeder is alleen belast met het gezag. Na de scheiding is de moeder getrouwd met een man, die nu de stiefvader van het kind is. Zij krijgen nadien nog een kind en willen dat het eerste kind de achternaam krijgt van de stiefvader, en als dat niet mogelijk is, die van de moeder.

Belang van het kind

Wettelijk is het mogelijk de geslachtsnaam van een kind te wijzigen in de geslachtsnaam van de niet met het gezag belaste ouder. Zo’n verzoek wordt afgewezen, indien het kind twaalf jaar of ouder is en daarmee niet instemt, als het verzoek om gezamenlijk gezag wordt afgewezen of als het belang van het kind zich tegen naamswijziging verzet.

Nauwe en persoonlijke betrekking

De rechtbank belast de stiefvader met het gezag. Dat wil niet zeggen dat het kind dan ook al zijn geslachtsnaam krijgt. Met de geslachtsnaam van een kind moet behoedzaam worden omgegaan, oordeelt de rechtbank, zeker wanneer het kind zich al bewust is van zijn achternaam. Een kind ontleent daaraan deels zijns identiteit. Dit kind gebruikt de geslachtsnaam van zijn biologische vader. Wel bestaat tussen het kind en de stiefvader een nauwe en persoonlijke betrekking en maakt het kind deel uit van het gezin van de stiefvader, de moeder en het jongste kind – alleen het oudste kind heeft een andere achternaam. Pas als dit kind zelf de achternaam van de stiefvader wil, zou de rechtbank de naam kunnen wijzigingen. Maar het kind is pas vijf en kan de consequenties van die beslissing niet volledig overzien. De rechtbank wijst de wijziging van de geslachtsnaam af.

Identificeren

Dat doet het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ook, om dezelfde redenen én omdat wijziging van de geslachtsnaam niet in het belang van het kind is. Dit heeft ook te maken met de slechte communicatie tussen de moeder en de biologische vader. Beiden willen dit verbeteren en daarmee is het denkbaar dat de vader in de toekomst weer een rol zal spelen in het leven van het kind. Het belang van het kind om zich te kunnen blijven identificeren met haar eigen vader weegt zwaarder dan het belang dat de moeder en de stiefvader aanvoeren: de gezinseenheid. Ook om die reden is het belangrijk dat het kind de geslachtsnaam van de biologische vader blijft dragen.

ECLI:NL:GHARL:2023:10503

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2023:10503 200.329.026| 11-12-2023