Wijziging geboorteakte 14-jarige toegewezen in anticipatie op wetsvoorstel

23 augustus 2022 | Personen- en familierecht

Bij een verzoek tot wijziging van de voornaam en het geslacht in een geboorteakte van een 14-jarige ziet de rechtbank Gelderland aanleiding te anticiperen op een ingediend wetsvoorstel, waarin de minimumleeftijd van 16 jaar in dit kader wordt losgelaten.

De ouders van een 14-jarig kind vragen de rechtbank om in de geboorteakte de voornaam en het geslacht van het kind te veranderen, omdat het sinds september 2019 als meisje door het leven gaat. Ook vragen zij de oude geboorteakte door te halen en een nieuwe geboorteakte op te maken.

Stabiel en doorleefd

Uit een verklaring van de medisch psycholoog blijkt dat de genderbeleving van het kind sinds de intake bij de genderpoli van het universitair medisch centrum en de diagnosestelling tot en met de huidige fase 'stabiel en volledig doorleefd' is gebleken. Ook wordt het behandeltraject, zo stelt de moeder, sneller doorlopen. Hoewel het meisje pas 14 jaar oud is, is zij in haar hoofd al ouder en ook lichamelijk gaan de ontwikkelingen sneller. Dit heeft de medisch psycholoog tijdens de mondelinge behandeling van de zaak bevestigd.

Kwetsbaar

Daarnaast is het kind emotioneel kwetsbaar. Zij ervaart op dit moment hevige spanning als zij wordt geconfronteerd met officiële brieven en documenten, bijvoorbeeld een brief van de GGD voor een inenting. Ook ervaart ze spanning bij sociale gebeurtenissen. Haar gevoelens van boosheid en frustratie en haar terugtrekgedrag komen ook steeds terug tijdens de controlegesprekken met de medisch psycholoog, die om de twee tot drie maanden plaatsvinden.

Zowel de ouders als de medisch psycholoog hebben aangegeven dat er een vergroot risico is dat ze verwachten dat bij nog meer spanning de problematiek in de vorm van stemmingswisselingen en een eetstoornis opnieuw op de voorgrond komt te staan. De ouders doen er alles aan om dit te voorkomen en hebben in de loop der tijd een veilige omgeving kunnen creëren. Die balans willen ze graag bewaren. Het kind heeft toen zij vijf jaar was suïcidale gedachten gehad en de ouders zijn bang dat dit opnieuw gebeurt als officiële brieven en documenten 'de gecreëerde bubbel' nog eens twee jaar blijven verstoren.

Wetsvoorstel

Volgens de huidige transgenderwet kan de geslachtregistratie in de geboorteakte aangepast worden als de persoon in kwestie 16 jaar of ouder is en is voorgelicht over de juridische gevolgen van de wijziging. Daarnaast is er een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog nodig waaruit blijkt dat de duurzame overtuiging bestaat tot het andere geslacht te behoren. Is daaraan voldaan, dan voegt de ambtenaar van de burgerlijke stand een latere vermelding van wijziging van het geslacht toe aan de akte van geboorte.

Bij de Tweede Kamer is echter een wetsvoorstel in behandeling, dat wijziging beoogt van Boek 1 Burgerlijk Wetboek, in verband met het veranderen van de voorwaarden voor de wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 825). Daarin wordt deze mogelijkheid gecreëerd door het loslaten van de minimumleeftijd van 16 jaar.

Belang van het kind

In dit specifieke geval is het, gelet op de hierboven beschreven psychische impact van de huidige situatie en het feit dat zij in haar ontwikkeling verder is dan 14 jaar, in het belang van het kind om te anticiperen op het wetsvoorstel, zo oordeelt de rechtbank. Het verzoek tot wijziging van het geslacht in de geboorteakte en de gevraagde wijziging van de voornaam worden daarom toegewezen. Het verzoek om de oude geboorteakte door te halen en een nieuwe geboorteakte op te maken wijst de rechtbank af, wegens het ontbreken van een wettelijke grondslag.

ECLI:NL:RBGEL:2022:4224

Bron: Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBGEL:2022:4224. C/05/389983 / FA RK 21-2182 | 22-08-2022