Werknemer eist te mogen doorwerken na weigeren coronazelftest

19 januari 2022 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Een dansgezelschap vraagt haar dansers elke week een coronazelftest te doen, die het dansgezelschap aan hen verstrekt. Een van de dansers weigert aan de test mee te werken, waarop het dansgezelschap de betaling van zijn salaris stopt.

De danser heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als danser en artistiek assistent bij het dansgezelschap. Hij vraagt in oktober een gesprek aan met zijn werkgever, omdat hij ongevaccineerd is en niet de vereiste QR-code heeft om de theaters in te mogen. Een paar dagen na dit gesprek wordt de danser verzocht niet meer op het werk te verschijnen, omdat hij, naast zijn vaccinatiestatus, ook weigert zich te testen op het coronavirus. Vanaf eind november vraagt het dansgezelschap al haar dansers namelijk om wekelijks een zelftest te doen.

De danser vraagt hierop de rechtbank Amsterdam in een kort geding om zijn werkgever te bevelen hem toe te laten tot zijn werk en zijn loon door te betalen. Hij wijst er daarbij op dat zijn grondrechten inzake privacy en lichamelijke integriteit worden geschonden door de zelftesteis die zijn werkgever stelt. Daarnaast eist de werknemer dat alle e-mailcorrespondentie die hierover met hem is gevoerd, wordt verwijderd uit de systemen van zijn werkgever. Hij stelt dat er hierbij bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inbreuk gerechtvaardigd

De rechtbank erkent dat er een spanningsveld kan ontstaan tussen het bieden van een veilige werkomgeving en de privacy en persoonlijke integriteit van de werknemer, wanneer de werknemer verplicht wordt zich te testen en de werkgever over de uitslag ervan te informeren. Hoewel er nog geen wetgeving is voor ‘testen op Corona als vereiste voor toegang tot werk’, betekent dit volgens de rechtbank echter niet dat de werkgever geen testmaatregel mag treffen. Gelet op de aard van het werk in een dansgezelschap en de besmettelijkheid van corona is de getroffen maatregel redelijk, zo oordeelt de rechtbank.

De door de werknemer gestelde inbreuk op zijn grondrechten is gerechtvaardigd, nu het doel van de werkgever om met de maatregel te zorgen voor een veiliger werkomgeving, zwaarder weegt dan het bezwaar van de danser tegen het testen en het delen van de testuitslag. Daarnaast is het niet aannemelijk dat de werkgever de testuitslagen in een systeem zal opslaan en is de AVG niet van toepassing, aldus de rechtbank. De eisen van de werknemer worden daarom afgewezen.

ECLI:NL:RBAMS:2021:7321

Bron: Rechtbank Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBAMS:2021:7321, KK 21-818 | 18-01-2022