Werknemer die niets van zich laat horen kan ontslagen worden, ook al is hij ziek

15 december 2021 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Wanneer een werknemer niet meer komt opdagen en onbereikbaar is voor zijn werkgever, wil die laatste dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. De vraag is of dat kan, nu de werknemer (mogelijk) ziek is.

In 2020 treedt een dan 27-jarige man als verkoper in dienst bij een warenhuis. Er geldt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een jaar na zijn aanstelling wordt hij ziek. Daarover heeft hij enkele dagen contact met zijn werkgever, maar na tien dagen is de man onbereikbaar. Daarover stuurt het warenhuis hem een brief. Hierin staat dat het onacceptabel is dat hij niet reageert op meerdere telefoontjes, sms’jes en WhatsApp-berichten. De man moet naar de arbodienst om te praten over zijn medische toestand en anders wordt zijn loon stopgezet.

Goed werknemer

Het warenhuis vindt dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld nu hij geen contact opneemt, niet komt werken en niet beschikbaar is voor re-integratie. Daarmee schendt hij de op hem rustende verplichting om zich als goed werknemer te gedragen. Dat de man wel actief is op social media en het feit dat het ziekenhuis waar hij naar eigen zeggen geruime tijd was opgenomen hem niet zegt te kennen, hebben ertoe geleid dat zijn werkgever geen vertrouwen meer in hem heeft. Die wil dan ook dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Redelijke grond

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan alleen als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Ontbinding is in principe niet toegestaan als de werknemer arbeidsongeschikt is. Hoewel deze man mogelijk ziek is (dit kan niet worden gecontroleerd), kan in dit geval toch worden overgegaan tot ontbinding, oordeelt de Rotterdamse kantonrechter. Het verzoek van zijn werkgever houdt immers geen verband met de ziekte van de man, maar met het feit dat hij niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, niet meer komt opdagen en volledig onbereikbaar is.

Ernstig verwijtbaar

Voordat kan worden overgegaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet een werkgever de werknemer schriftelijk hebben aangemaand tot nakoming van zijn verplichtingen en een loonstop hebben ingesteld. Dat heeft het warenhuis volgens de kantonrechter in voldoende mate gedaan. Omdat een ingeschakelde deskundige de man niet kon onderzoeken (hij was immers onbereikbaar), kon in redelijkheid niet van het warenhuis worden gevraagd dat de arbeidsovereenkomst zou worden voortgezet. Omdat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft hij geen recht op een transitievergoeding. Wel moet hij de te veel opgenomen vakantie-uren terugbetalen, zo’n 1.300 euro.

ECLI:NL:RBROT:2021:12057

 

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | 14-12-2021