Werknemer betaalt schadevergoeding na negeren opzegtermijn in arbeidsovereenkomst

4 januari 2022 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Een werknemer laat zijn werkgever via een WhatsApp-bericht ’s nachts weten dat hij zijn werkkleding en bedrijfsauto heeft ingeleverd en ontslag neemt. Zijn werkgever besluit daarop een schadevergoeding te eisen.

De twee partijen hadden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met een looptijd van 1 juli tot en met 31 december 2021. Hoewel de werknemer zich op 5 juli ziek heeft gemeld, wordt hij door zijn leidinggevende op 8 juli gezien in de bedrijfskleding en met de bedrijfsauto, terwijl hij voor een ander bedrijf werk uitvoert. Nadat de werkgever hem heeft gevraagd de volgende dag naar kantoor te komen voor tekst en uitleg, krijgt hij 's nachts om half 5 een WhatsApp-bericht van de werknemer. Daarin schrijft de werknemer dat hij echt ziek was, maar niet met de stress kan omgaan en dat hij daarom zijn spullen bij het bedrijf heeft ingeleverd.

Schadevergoeding

De werkgever vindt dat de werknemer schadeplichtig is, omdat hij de geldende opzegtermijn niet in acht heeft genomen. De bedrijfsvoering heeft hierdoor schade geleden. De gefixeerde schadevergoeding bestaat uit de loonsom van 9 juli tot en met 31 augustus 2021, vermeerderd met vakantietoeslag en wettelijke rente, en ruim 300 euro aan twee door hem veroorzaakte verkeersboetes.

Ten onrechte opgezegd

De rechtbank Gelderland oordeelt dat de arbeidsovereenkomst inderdaad door de werknemer is opgezegd zonder de daarbij geldende opzegtermijn in acht te nemen. De man had volgens de rechtbank ook zijn ziekmelding kunnen handhaven, met een verzoek zich te laten keuren door de bedrijfsarts. Daarnaast had hij de arbeidsovereenkomst moeten laten duren tot 31 augustus 2021, aangezien hij een opzegtermijn van een maand had. Hij zal daarom de schadevergoeding moeten betalen, vermeerderd met de wettelijke rente maar verminderd met zijn niet opgenomen vakantiedagen. De verkeersboetes hoeven echter niet betaald te worden, nu niet duidelijk uit de administratie van de werkgever blijkt of deze al met het loon zijn verrekend.

ECLI:NL:RBGEL:2021:7048
 

 

Bron: Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBGEL:2021:7048, 9438134 | 03-01-2022