Werkgever mag niet te vroeg recherchebureau inschakelen

21 september 2022 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Als er geruchten zijn dat een zieke werknemer thuis aan het klussen is, mag de werkgever niet direct een recherchebureau inschakelen. Een werknemer die dit overkwam, krijgt hiervoor een immateriële schadevergoeding.

Een werknemer van een schildersbedrijf wil graag een dag per week minder werken, vanwege zijn schouderklachten. Zijn baas probeert dat tegen te houden. Dan meldt de schilder zich ziek. De bedrijfsarts oordeelt dat de schilder niet zijn eigen of aangepast werk kan verrichten. Na een operatie is de schilder lange tijd uit de running. Er wordt een re-integratietraject gestart en de man krijg een WIA-uitkering. Uiteindelijk verleent het UWV een ontslagvergunning en wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd. Tijdens zijn ziekte gaan er geruchten dat de schilder thuis aan het werk is. De werkgever schakelt een detective in die de man rond zijn huis observeert.

Arbeidsconflict

Bij de rechtbank Limburg vordert de schilder een billijke vergoeding van 116.000 euro en een immateriële schadevergoeding van 25.000 euro. Volgens de man heeft de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld. Naast de ziekte van de werknemer speelde ook nog een arbeidsconflict. Juist het handelen van de werkgever heeft geleid tot ernstige psychische klachten bij de schilder, waardoor hij volledig arbeidsongeschikt is geworden, zo stelt hij.

Ernstige inbreuk

De kantonrechter vindt dat de werkgever adequater had kunnen en moeten reageren op het verzoek van de schilder om minder te werken. Hij had 25 schilders in dienst en had dus met deze schilder flexibeler kunnen omgaan. Ook is de kantonrechter kritisch op de inzet van het recherchebureau: het controleren van een werknemer, buiten zijn medeweten om, is alleen aanvaardbaar bij ernstige verdenkingen over de werknemer en waarbij zo’n onderzoek noodzakelijk is. Daarvan was hier geen sprake. De inzet van het recherchebureau was volstrekt buitenproportioneel. Het vormt een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer.

Onoorbaar

Op basis van de bevindingen van het recherchebureau dreigde de werkgever met een loonstop. Dat veroorzaakte een grote vertrouwensbreuk met de werknemer en verergerde diens psychische klachten. Dit handelen van de werkgever noemt de kantonrechter is onoorbaar. Hij had de geruchten moeten checken en dit met de schilder moeten bespreken. Ook heeft de werkgever te weinig gedaan om met mediation eruit te komen.

Billijke vergoeding

Dat hierdoor het herstel langer heeft geduurd, wordt de werkgever ernstig verweten. Het initiatief om het arbeidsconflict op te lossen lag bij de werkgever, die dat naliet. De billijke vergoeding wordt toegewezen. Omdat de schilder niet tot zijn pensioenleeftijd wilde doorwerken, is de loonderving lager dan wat de schilder eist: 30.000 euro. Daarbovenop krijgt hij 25.000 euro aan immateriële schadevergoeding, vooral omdat de werkgever het recherchebureau zo prematuur heeft ingeschakeld.

ECLI:NL:RBLIM:2022:6772

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2022:6772

Bron:Rechtbank Limburg| jurisprudentie| ECLI:NL:RBLIM:2022:6772| 20-09-2022