Werkgever kan arbeidsovereenkomst zieke werknemer ontbinden

22 februari 2022 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Tijdens zijn ziekte mag een werknemer niet worden ontslagen. Toch staat de Hoge Raad een ontbindingsverzoek door de werkgever in zo’n situatie toe.

Een standbouwer treedt in 2008 in dienst bij een bedrijf dat sinds de coronacrisis nauwelijks nog opdrachten heeft. De werkgever vraagt het UWV om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst van deze werknemer. Reden: wegens bedrijfseconomische omstandigheden is zijn arbeidsplaats vervallen, de zogenoemde ‘a-grond’. Het UWV wijst dat verzoek af.

Ontslagverbod

Enkele weken later meldt de werknemer zich ziek. Volgens de bedrijfsarts is hij arbeidsongeschikt. Weer enkele weken later verzoekt de werkgever de kantonrechter in Leeuwarden de arbeidsovereenkomst te ontbinden, opnieuw wegens de a-grond. Ook de kantonrechter wijst dat af: de standbouwer is ziek en dan geldt nu eenmaal een ontslagverbod. De procureur-generaal zet vraagtekens bij de uitspraak van de kantonrechter en vordert cassatie in het belang der wet. Dat betekent dat de Hoge Raad zich over deze kwestie moet buigen. Het arrest van de Hoge Raad is op 18 februari 2022 gepubliceerd.

Het opzegverbod tijdens ziekte beoogt de werknemer te beschermen tegen een ontslag, omdát de werknemer ziek is. Er mag geen verband bestaan tussen ziekte en opzegging. Ook zou dan de periode om ander werk te vinden te kort worden. Maar dat opzegverbod tijdens ziekte is niet absoluut.

Oneigenlijk gebruik

De Hoge Raad interpreteert de wet zo: dat een werknemer ziek is geworden na de indiening (en weigering) van de ontslagaanvraag bij het UWV, betekent niet dat een ontbinding van de arbeidsovereenkomst daarna onmogelijk is. De wetgever wilde oneigenlijk gebruik van het opzegverbod tijdens ziekte voorkomen. Nergens staat dat het nadrukkelijk is verboden dat, bij verzoeken op de a-grond, nadat de werkgever bij het UWV is geweest, de arbeidsovereenkomst niet bij ziekte mag worden ontbonden.

De Hoge Raad heeft nu dus bepaald dat ontbinding wegens bedrijfseconomische omstandigheden ook mogelijk is tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer, indien de ziekte zich pas voordoet nadat het verzoek om toestemming voor opzegging op de a-grond door het UWV is ontvangen.

ECLI:NL:HR:2022:276

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLI:NL:HR:2022:276 | 21-02-2022