Werkgever is verantwoordelijk voor tijdige betaling salaris

15 november 2021 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Een werkgever krijgt pas na afloop van de betalingsperiode de benodigde informatie van de opdrachtgever, en betaalt zijn werknemer daardoor structureel te laat. Komt hij daarmee weg? 

De werknemer is sinds 2014 werkzaam bij zijn werkgever, een bedrijf in de vleessector, en wordt uitgeleend en tewerkgesteld bij een opdrachtgever. De eerste zeven jaar doen zich geen problemen voor met het uitbetalen van zijn salaris, maar vanaf begin 2020 vindt de loonbetaling pas op de vijfde dag na afloop van de vierwekenperiode plaats. De werknemer stapt daarom naar de rechtbank. In zijn vordering stelt hij dat zijn werkgever standaard twee dagen te laat betaalt.

Zijn werkgever betwist deze feiten echter. Hij zegt dat er slechts een halve dag te laat wordt betaald. Deze late betaling is bovendien te verantwoorden, vindt hij, omdat hij afhankelijk is van informatie van de opdrachtgever waar de werknemer tewerkgesteld is.

Verantwoordelijkheid werkgever

De rechtbank Rotterdam gaat niet mee in wat het vleesbedrijf naar voren brengt. Het is immers de verantwoordelijkheid van de werkgever om afspraken met de opdrachtgever te maken over de voor de loonbetaling benodigde informatie. Ook staat het moment van het aanleveren van die informatie door de opdrachtgever los van de verplichting van een werkgever om zijn werknemers tijdig hun salaris te betalen.

Wettelijke verplichting en verhoging

Naast het recht op tijdige loonbetaling heeft de werknemer ook recht op een verhoging van het te laat betaalde loon, zo oordeelt de rechtbank. De werkgever is namelijk verplicht het loon te voldoen na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de overeenkomst moet worden berekend, uiterlijk drie dagen hierna. Wordt hier niet aan voldaan, dan heeft de werknemer aanspraak op een verhoging wegens vertraging. Daarbij gaat het voor de vierde tot en met de achtste werkdag om 5 procent per dag en voor elke daaropvolgende werkdag om één procent, met een maximum van de helft van het verschuldigde bedrag.

De rechtbank gaat dan ook mee in de vordering van de werknemer. De werkgever moet een bedrag van 3.439,77 euro betalen aan wettelijke verhoging van het te laat betaalde loon.

ECLI:NL:RBROT:2021:10925

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2021:10925 9263384 \ CV EXPL 21-19595 | 04-11-2021