Vrouw mag, in het belang van de kinderen, na scheiding in huurwoning blijven

6 december 2021 | Personen- en familierecht

Een echtpaar is gescheiden. Wie van de echtelieden heeft recht op de huurwoning?

De man en de vrouw zijn in 2011 in Marokko getrouwd en hebben allebei de Nederlandse nationaliteit. Samen hebben ze drie minderjarige kinderen. Op 1 december 2020 is hun scheiding door de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitgesproken. De echtscheidingsbeschikking is op 26 februari 2021 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Tijdens hun huwelijk woonden beide ouders in een huurwoning. In dat huis wonen nu de vrouw en de kinderen. In de echtscheidingsbeschikking is ook bepaald dat de vrouw huurster van de woning zal zijn.

Huurrecht

De man verzoekt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch de echtscheidingsbeschikking te vernietigen: het huurrecht van de woning moet niet aan zijn ex-vrouw maar aan hem toekomen. Hij heeft immers vernomen dat zijn ex-vrouw in de zomer van 2022 wil verhuizen. Zij heeft een concreet aanbod voor huisvesting gekregen. De man heeft er belang bij om terug te keren naar het huurhuis. Hij was de oorspronkelijke huurder en de huurprijs van de woning is voor hem uitermate gunstig. Daarnaast stelt het hem in staat om zijn kinderen in een voor hen vertrouwde omgeving te blijven ontvangen.

Geen verhuizing

Het hof wijst het verzoek van de man af, om een eenvoudige reden. Misschien klopt het dat de vrouw wil verhuizen, maar het hof weet hier niets van. Het hof heeft de Basisregistratie Personen (BRP) geraadpleegd en daaruit blijkt dat de vrouw nog altijd samen met de kinderen is ingeschreven op het adres van de woning. Er is verder geen concrete informatie over de verhuizing van de vrouw en de kinderen, zoals een nieuw woonadres, een exacte datum van verhuizing, een huurovereenkomst of koopakte. Zo kan het hof niet vaststellen dat voor de vrouw en de kinderen vervangende en passende woonruimte beschikbaar is op het moment dat zij het huis moeten verlaten. Het is, zeker nu zij bij hun moeder wonen, niet in het belang van de kinderen om het verzoek van de man tot verkrijging van het huurrecht toe te wijzen. De vrouw kan dan ook met haar kinderen in het huurhuis blijven wonen.

ECLI:NL:GHSHE:2021:3551

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | jurisprudentie | ECLI:NL:GHSHE:2021:3551 200.290.861_01 | 24-11-2021