Voornaam veranderen kan bij ‘zwaarwegend belang’

12 oktober 2022 | Personen- en familierecht

Een kind heeft dezelfde (tweede) voornaam als zijn vader, met wie hij geen contact heeft en ook niet wil. Het kind wil van die naam af. De rechtbank moet beoordelen of de voornaam kan worden geschrapt.

Een minderjarig kind verblijft sinds de scheiding van zijn ouders bij de moeder. Die vraagt aan de rechtbank Noord-Holland de voornamen van het kind te wijzigen. Het kind heeft vooral veel last van zijn tweede voornaam, die hetzelfde is als de voornaam van zijn vader. Het kind heeft de vader nooit als vaderfiguur gekend en de vader heeft nooit een rol in zijn leven gespeeld. Er was geen omgang, ze hebben al acht jaar geen contact met elkaar. De vader is verslaafd en zwerft rond.

Negatieve associaties

Toen de vader het kind bij de gemeente aangaf, kreeg het ook zijn voornaam, tegen de zin van de moeder. Het kind heeft de moeder en de kinderrechter laten weten niet die tweede voornaam te willen. Het kind geeft al drie jaar aan niet blij te zijn met zijn tweede naam en wordt erg boos en verdrietig als die naam ter sprake komt. Het roept louter negatieve associaties met zijn vader op. Binnenkort moet het kind zich kunnen legitimeren en de moeder vreest dat hij zijn identiteitskaart zal weggooien.

Zwaarwegend belang

De rechtbank kan – op verzoek van de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger – de burgerlijke stand opdracht geven een voornaam te wijzigen. De gevraagde voornaam mag echter niet ongepast zijn of overeenstemmen met een bestaande geslachtsnaam, tenzij die geslachtsnaam ook een gebruikelijke voornaam is. Ook moet er een voldoende ‘zwaarwichtig belang’ bestaan bij de naamswijziging. Dat laatste is volgens de rechtbank hier aan de orde. Het is de rechtbank duidelijk geworden dat het kind erg veel boosheid voelt bij de tweede voornaam en dat hij hierdoor wordt belemmerd in zijn ontwikkeling. Het verzoek wordt toegewezen.

Geboorteakte

Het schrappen van de tweede voornaam verandert de afkomst van het kind niet. Voor zijn identiteitsontwikkeling is het belangrijk dat het kind in de toekomst de mogelijkheid krijgt om het negatieve beeld over zijn vader bij te stellen, als hij daaraan toe is. Het is belangrijk dat de vader thuis een bespreekbaar onderwerp is, dat de moeder een genuanceerd beeld over hem schetst en dat zij het kind de ruimte geeft om naar informatie over zijn vader te vragen of contact met hem op te nemen, mocht hij daar behoefte aan krijgen. De rechtbank gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind woont de geboorteakte aan te passen.

ECLI:NL:RBNHO:2022:8879

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2022:8879 C/15/326700 / FA RK 22-1545| 03-10-2022