Verzoek om heropening vereffening na eerder opgeheven faillissement toegewezen

28 juni 2023 | Insolventierecht

Als een rechtspersoon is opgehouden te bestaan en er blijken achteraf nog schuldeisers of baten te zijn, dan kan de rechtbank de vereffening heropenen. Dat gebeurde in deze zaak, waarin na het faillissement van het bedrijf een strafzaak is gestart tegen de oud-bestuurder daarvan.

Een besloten vennootschap (bv) is in 2014 failliet verklaard en er is een curator aangesteld. Tijdens de afwikkeling van het faillissement stelt die de bestuurder van het bedrijf civielrechtelijk aansprakelijk voor een faillissementstekort van bijna € 936.000. Deze oud-bestuurder kan, vanwege een gebrek aan baten, geen verhaal bieden. Daarnaast doet de curator jegens deze oud-bestuurder aangifte van faillissementsfraude. Naar aanleiding daarvan begint de FIOD een onderzoek naar de bv. Ook de curator en een medewerker van hem worden daarin gehoord. Terwijl dit onderzoek nog loopt, heeft de curator na overleg met de FIOD het faillissement in verband met een gebrek aan baten in 2021 laten opheffen.

Heropening

Er volgt een strafzaak tegen de voormalig bestuurder. Onderdeel daarvan is een door de FIOD aangetroffen bedrag van € 53.000 in cash, dat door het Openbaar Ministerie in beslag is genomen. Vermoed wordt dat dit geld te maken heeft met de faillissementsfraude. De curator vraagt de rechtbank Rotterdam daarna om de vereffening van de failliet verklaarde bv te heropenen, en hem daarbij als vereffenaar te benoemen, zodat hij aanspraak kan maken op dit aangetroffen contante geld. De curator wil zich namelijk in de strafzaak als benadeelde partij voegen. Daarvoor is heropening van de vereffening noodzakelijk.

Noodzaak 

De rechtbank kan op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen, als na het tijdstip waarop een rechtspersoon is opgehouden te bestaan er nog een schuldeiser of een bate blijkt te zijn. Dat staat in de wet. In deze zaak heeft de curator documenten overgelegd, waaruit blijkt dat de bv na de vereffening is opgehouden te bestaan en dat er daarna nog een bate is. Ook blijkt eruit dat de curator belanghebbende is bij heropening van de vereffening. Volgens de rechtbank is daarmee voldoende duidelijk geworden dat het noodzakelijk is om de vereffening te heropenen. Dat het noodzakelijk is dat er een vereffenaar wordt benoemd, blijkt er eveneens uit. 

Vereffenaar

De curator wordt dan ook als vereffenaar benoemd. Die moet – zo is in de wet bepaald – ervoor zorgen dat hij als vereffenaar wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dat hij de Kamer van Koophandel de benodigde gegevens verstrekt.

ECLI:NL:RBROT:2023:4851

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2023:4851| 24-06-2023