Verzekeraar misleid? Geen recht op uitkering

22 juni 2022 | Overeenkomstenrecht

Wie de verzekeringsmaatschappij valse informatie verstrekt, kan een uitkering voor schade wel vergeten. Eventuele voorschotten moeten worden terugbetaald.

Dat merkte een man die letsel opliep bij een aanrijding met zijn auto. Hij meldt het ongeval bij zijn verzekeringsmaatschappij waar hij een schadeverzekering voor inzittenden heeft afgesloten. Hij zegt dat hij directeur-grootaandeelhouder is van twee bedrijven. Uit de aangeleverde jaarstukken en inkomensverklaringen (de verzekeraar had die gevraagd over 2014 tot en met 2018) blijkt dat zijn maandsalaris 6.600 euro bedraagt. Van de verzekeraar krijgt hij een voorschot van 6.000 euro en een voorschot van 3.931 euro voor de buitengerechtelijke kosten.

Vervalste documenten

Nadien constateert de verzekeraar dat het lettertype van (een deel van) de data en bedragen in de stukken afwijkt van de overige inhoud van die documenten. Uit navraag bij de Belastingdienst blijkt dat voor het laatst over 2013 een inkomen van de man is geregistreerd, en dat inkomen was toen nul. Er zijn geen recentere inkomensverklaringen. Volgens de verzekeraar heeft de man vervalste documenten aangeleverd, om zo een uitkering te krijgen waarop hij geen recht had. Elk recht op uitkering vervalt als blijkt als dit met opzet is gebeurd. De man bestrijdt de aantijgingen: niet hij maar zijn zoon heeft de inkomensverklaringen, buiten zijn weten, aangepast.

Fraude

Het is niet de man die zijn onschuld moet bewijzen, het is de verzekeraar die moet bewijzen dat de man fraude heeft gepleegd. Dat de inkomensverklaringen vervalst zijn, is al snel duidelijk en dat komt overeen met de gegevens van de Belastingdienst. Dat de gezondheidsvan de man na het ongeval te slecht was om zelf de documenten in te dienen (reden waarom de zoon dit zou hebben gedaan), blijkt niet uit het medisch dossier. De rechtbank vindt het niet geloofwaardig dat de zoon de fraude heeft gepleegd, buiten medeweten van de man. Dat de man de stukken nadien niet kon controleren, weer omdat hij er te slecht aan toe was, verwerpt de rechtbank eveneens.

Proceskosten

Nu vaststaat dat de man de verzekeraar heeft misleid en benadeeld, vervalt het recht op uitkering, zoals in de polisvoorwaarden vermeld staat. De voorschotten moet de man terugbetalen. Ook moet hij de proceskosten betalen omdat hij deze rechtszaak heeft verloren. Griffierechten en de kosten van de advocaat van de verzekeraar bedragen samen 2.100 euro.

ECLI:NL:RBGEL:2022:2863

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2022:2863 C/05/392950 / HA ZA 21-454| 31-05-2022