Verzekeraar aansprakelijk voor 65 procent van schade verkeersongeval

20 september 2022 | Overeenkomstenrecht

Is de verzekeraar van een autobestuurder aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval en zo ja, welke vergoedingsplicht rust er op de verzekeraar?

Tijdens zijn dienst parkeert een pakketbezorger zijn bestelbus langs de weg. Dit doet hij deels op de aanwezige parkeervakken en deels op de weghelft die bestemd is voor het tegemoetkomende verkeer. Voor de bestelbus staat een vrachtwagen geparkeerd. Die is breder dan het busje en vult daardoor een groter deel van de weghelft. Wanneer de bezorger vanachter de vrachtwagen de rijbaan op stapt, wordt zijn rechtervoet overreden door een elektrische auto.

Aansprakelijk

Is de verzekeraar van de autobestuurder aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval? De pakketbezorger vindt van wel. Hij vraagt de rechtbank Rotterdam de verzekeraar te veroordelen tot het betalen van een bedrag van bijna 4.800 euro. De vrouw in de auto had namelijk rekening moeten houden met de mogelijkheid van verkeer achter de vrachtwagen, zo stelt hij. Hoe hard zij reed is niet bekend, maar ze reed niet langzaam en voorzichtig genoeg, aldus de bezorger. Van schuld aan zijn kant is volgens hem geen sprake. Hij is namelijk niet zonder te kijken de weg op gelopen, maar kon de weg door de vrachtwagen aan zijn linkerzijde niet zien en daardoor moest hij wel naar voren stappen. Mocht de rechtbank vinden dat er toch sprake is van schuld aan zijn kant, dan moet er een billijkheidscorrectie in zijn voordeel worden toegepast vanwege het letsel dat hij heeft opgelopen, de herstelduur en zijn leeftijd, zo meent de pakketbezorger.

Overmacht

Volgens de verzekeraar is er sprake van overmacht. De vrouw zou geen verkeersfout hebben gemaakt, nu zij met de laagst mogelijke snelheid, althans stapvoets, reed en de bezorger niet heeft kunnen of moeten zien. Zij hoefde in redelijkheid geen rekening te houden met de mogelijkheid dat er direct van achter de geparkeerde vrachtwagen een voetganger zodanig de rijbaan op zou kunnen komen dat zij vrijwel op datzelfde moment met haar rechtervoorwiel over diens voet zou rijden. Ook zou de bezorger een ernstige verkeersfout hebben begaan door de personenauto geen voorrang te verlenen. Dit verwijt dient zwaarder te wegen dan een aan de vrouw te maken verwijt, zodat de vergoedingsplicht van de verzekeraar tot 50 procent beperkt moet worden.

Geen overmacht

Wanneer een motorrijtuig dat op de weg rijdt betrokken is bij een verkeersongeval, waardoor schade wordt toegebracht aan een niet door dat motorrijtuig vervoerd persoon, is de eigenaar van het motorrijtuig verplicht die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval te wijten is aan overmacht. Wanneer de eigenaar van het motorrijtuig zich niet op overmacht kan beroepen maar er wel sprake is van een fout van de voetganger, geldt de 50 procent-regel, waarbij de eigenaar in ieder geval aansprakelijk is voor de helft van de schade van de voetganger. In dit geval is er geen sprake van overmacht, zo oordeelt de rechtbank. De vrouw heeft geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat er vanachter de vrachtwagen iemand de rijbaan op zou kunnen stappen, terwijl zij daar in de gegeven omstandigheden in redelijkheid wel op bedacht had moeten zijn.

Verwijtbaarheid

Ook is het volgens de rechtbank niet aannemelijk dat de vrouw met de laagst mogelijke snelheid reed, zoals de verzekeraar stelt. Zelf verklaarde zij dat ze stapvoets reed en dat zij is opgetrokken toen zij dacht dat zij voldoende ruimte had. Aangenomen moet worden dat zij net voor zij over de voet van de bezorger reed optrok. Dit deed ze terwijl zij wist dat haar elektrische auto bij lage snelheid niet te horen is. Uit de verklaring van de vrouw kan verder worden afgeleid dat zij bij het passeren van de vrachtwagen bang was om haar spiegels te beschadigen en dat zij zich concentreerde op de breedte van het wegdek. Uit de verklaring volgt op geen enkele wijze dat zij aandacht had voor wat zich voor haar auto afspeelde.

Billijkheidscorrectie

Maar ook de pakketbezorger treft verwijt, zo beslist de rechtbank, omdat hij zijn rechtervoet voorbij de vrachtwagen op de rijbaan zette zonder zich er blijkbaar voldoende van te hebben vergewist dat er aan de kant van de vrachtwagen geen verkeer aankwam. Hiermee heeft de man in causale zin aan het ongeval bijgedragen. De billijkheidscorrectie vereist echter dat de schade niet slechts voor 50 procent, maar voor 65 procent voor rekening van de verzekeraar komt, aldus de rechtbank. De verwijtbaarheid van de vrouw is naar het oordeel van de rechtbank groter dan de verwijtbaarheid van de pakketbezorger. De verzekeraar wordt daarom veroordeeld tot het betalen van bijna 2.700 euro.

ECLI:NL:RBROT:2022:7597

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2022:7597, C/10/638080 / HA RK 22-483| 19-09-2022