Verhuurder van kamers mag servicekosten niet verhogen zonder inzicht in energieverbruik

23 januari 2024 | Civiel recht

Een huurder van een kamer moet plotseling fors meer betalen voor energie. De kantonrechter steekt daar een stokje voor: de verhuurder moet eerst een overzicht verstrekken welke kamerbewoner hoeveel heeft verbruikt.

Een vrouw huurt een kamer in een huis waar meerdere kamers worden verhuurd. Zij betaalt per maand € 320 aan huur en € 30 als voorschot aan servicekosten, zoals gas, elektra en water. De kamer heeft geen eigen meter voor de nutsvoorzieningen. Er is alleen een centrale meter in de kelderruimte, die niet toegankelijk is voor de huurder.

Hoger voorschot

Op enig moment meldt de verhuurder aan de kamerbewoners dat, vanwege het gestegen energieverbruik, het voorschot per bewoner wordt verhoogd. Voor de vrouw komt dat neer op € 130 per maand, dus € 100 meer. Uit een verbruiksoverzicht van de verhuurder blijkt dat de vrouw over twaalf maanden nog ruim € 841 aan servicekosten moet betalen. De vrouw betaalt niet. De verhuurder vordert dat bedrag bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Uitgesplitst overzicht

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een verhuurder elk jaar aan de kamerhuurder een uitgesplitst overzicht van de in dat jaar in rekening gebrachte kosten voor nutsvoorzieningen moet verstrekken. Indien een woning geen individuele meter voor een nutsvoorziening heeft, zoals in dit geval, moet de verhuurder vermelden hoe de kosten aan die kamer zijn toebedeeld, in verhouding tot het totaalverbruik van alle kamers. En anders moet de verhuurder inzichtelijk maken hoe de verdeling van de kosten is berekend. Zo kan de huurder bepalen of de in rekening gebrachte kosten juist zijn.

Geen onderbouwing

Deze verhuurder heeft de nuts- en servicekosten berekend en de verdeelsleutel doorgegeven, en daarmee een (eigen) berekening aan de huurder overhandigd. Dat geeft wel enig inzicht, maar is geen daadwerkelijke onderbouwing van dit bedrag. Omdat de verhuurder dat wettelijk verplichte overzicht niet heeft verstrekt, wordt zijn vordering afgewezen.

Geen eigen meter

Nu de kamer geen eigen meter heeft, kan niet eenvoudig worden vastgesteld wat het werkelijke verbruik van de huurder is geweest. De verhuurder had daarin inzage moeten geven maar heeft dat, ondanks aanmaningen en een aangetekende brief, niet gedaan. Ook tijdens deze procedure doet hij dat niet. Volgens de kantonrechter kan daarom aan wettelijke normbedragen voorbij worden gegaan. De afrekening van de servicekosten wordt naar redelijkheid vastgesteld op het reeds betaalde voorschot van € 360 (12 x € 30).

Gestegen energiekosten

Mocht de verhuurder de servicekosten (fors) verhogen vanwege de gestegen energiekosten? Op grond van de wet mag een verhuurder het door de huurder te betalen voorschot servicekosten pas verhogen nadat het uitgesplitste overzicht is verstrekt. Omdat dit niet is gebeurd, mogen de servicekosten niet worden verhoogd.

ECLI:NL:RBZWB:2023:8124

Bron:Rechtbank Zeeland-West-Brabant| jurisprudentie| ECLI:NL:RBZWB:2023:8124 10247039 CV EXPL 22-4692| 21-11-2023