Vergunning biomassacentrale

25 oktober 2021 | Bestuursrecht

Vattenfall, een grote energieleverancier, wilde een biomassacentrale bouwen en in gebruik nemen in Diemen en heeft daartoe een omgevings- en een natuurvergunning aangevraagd. De provincie Noord-Holland heeft deze vergunningen verleend. Verschillende partijen hebben bezwaar gemaakt tegen het verlenen van de vergunningen, omdat zij vrezen voor het effect van de centrale op het milieu en de leefomgeving. Na afwijzing van het bezwaar zijn deze partijen in beroep gegaan bij de rechtbank.

De rechtbank oordeelde dat de biomassacentrale aan de gestelde eisen voldoet en dat de provincie de vergunningen daarom mocht verlenen. Volgens de rechtbank zal er met de komst van de centrale geen sprake zijn van een hogere uitstoot van schadelijke stoffen dan wettelijk is toegestaan. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep bij de Raad van State open.

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter heeft Vattenfall aangegeven dat het goed is dat er duidelijkheid bestaat over de vergunningen. Pas in het voorjaar van 2022 neemt het bedrijf een beslissing over de vraag of de biomassacentrale gebouwd zal worden.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNHO:2021:4342 | 06-06-2021