Vader zwerft rond, maar moet wel kinderalimentatie betalen

25 juli 2023 | Personen- en familierecht

De hoogte van de kinderalimentatie wordt onder andere bepaald door de woonlasten die een ouder heeft. Wie goedkoop woont, kan meer bijdragen aan zijn kind. Wat als een gescheiden vader een zwervend bestaan leidt?

Een gescheiden stel heeft twee jonge kinderen. De vader moet € 308 per kind per maand aan kinderalimentatie betalen. Hij vindt dat te veel en begint een procedure. De rechtbank stelt het bedrag aan kinderalimentatie vast op € 28 per kind per maand. Dat bedrag vindt de man prima, maar hij stelt toch hoger beroep in: de ingangsdatum van dat lagere bedrag moet met terugwerkende kracht met een jaar worden vervroegd (toen werd hij werkloos), zodat hij dat hele jaar veel minder hoeft te betalen.

Forfaitaire woonlasten

Bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stelt de moeder dat de vader best meer kan betalen. De rechtbank is namelijk uitgegaan van zijn ‘forfaitaire’ woonlasten. Dat begrip is ingevoerd om te voorkomen dat als een gescheiden ouder in een duur huis woont en hoge woonlasten heeft, die ouder weinig kan bijdragen aan de kinderen. Dat schuurt ergens. In dit geval was het, volgens de moeder, omgekeerd: de vader heeft juist geen woonlasten, omdat hij geen eigen woonruimte heeft. De moeder vindt dat het hof moet rekenen met een werkelijke woonlast van € 0.

Wonen is niet gratis

Zo ver gaat het gerechtshof niet. De vader heeft overal en nergens gewoond. Hij heeft rondgezworven, verbleef steeds tijdelijk in hotels, op kamers of in huisjes. Wat zijn daadwerkelijke woonlasten zijn is onduidelijk, wel beseft het hof dat de vader niet gratis woont. Het is zelfs denkbaar dat het voor korte periodes huren van al die (hotel)kamers en huisjes in de praktijk zelfs duurder zal uitvallen.

Flinke ruzie

De vader hoopt dat hij na verloop van tijd eigen woonruimte vindt. Als het hof nu rekening houdt met een woonlast van € 0, dan zou dat betekenen dat de vader – zodra hij een woning vindt – eerst met de moeder moet overleggen om tot een lagere kinderalimentatie te komen. Dat gaat niet lukken, want de ouders hebben flinke ruzie met elkaar en communiceren niet. Als er geen overeenstemming komt over de kinderalimentatie, dan zal de vader weer een procedure moeten starten om de kinderalimentatie te wijzigen, voordat hij die woning kan betalen. Dat is niet wenselijk. De rechtbank heeft terecht rekening gehouden met de forfaitaire woonlast.

Schulden opgebouwd

De ingangsdatum wordt niet met een jaar naar voren gehaald. Ook al is de vader toen werkloos geworden en heeft hij schulden opgebouwd, het is ook belangrijk dat de kinderen hun deel krijgen. Nu moet de moeder al veel betalen. De vader ontkomt er niet aan: ook hij moet gewoon kinderalimentatie betalen.

ECLI:NL:GHARL:2023:4863

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2023:4863| 23-07-2023