Vader en zoon willen geen contact, gerechtshof legt toch regeling op

14 november 2023 | Personen- en familierecht

Na zijn scheiding maakt een vader geen aanstalten om contact te houden met zijn minderjarige zoon, en de zoon voelt hier ook weinig voor. Kan de rechter toch een contactregeling afdwingen?

Een echtpaar met een zoon en een dochter gaat scheiden. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden benoemt een bijzonder curator die de belangen van de zoon moet behartigen en moet onderzoeken wat een optimale zorg- en contactregeling tussen vader en zoon is.

Contact

Na de scheiding is de relatie tussen de ouders verstoord geraakt. De vader zegt dat hij omgang met de zoon wil, maar neemt geen initiatief. Hij laat ook niet zien en horen dat hij begrijpt waar de zoon mee worstelt, diens puberteit én geslachtsverandering. Dit vereist begrip en steun van de vader, maar die kan dat niet bieden. De ouders leggen de verantwoordelijkheid bij het onderhouden van het contact met de vader te veel bij de kinderen neer, vindt de bijzonder curator. Zij stelt een omgangsregeling voor van minimaal drie uur per maand, steeds in het weekend. Voor de vader is dit niet haalbaar. Dat ‘de deur openstaat’ vindt hij goed, maar het moet geen verplichting worden. Hij wil ook niet worden ‘gedwongen’ om leuke dingen met de zoon te doen.

Gezag

Nu beide ouders het gezag over de zoon uitoefenen, hebben ze ook de plicht (en het recht) hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden. Daaronder vallen ook de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Ook hoort daarbij dat een ouder de banden van het kind met de andere ouder bevordert.

Zorgregeling

Het hof vindt het belangrijk dat er tussen de vader en de zoon structureel contact is. De ouders zouden dit moeten regelen, maar zij overleggen niet met elkaar. Het is niet in het belang van de zoon dat deze taak op zijn schouders rust. Nu de ouders geen afspraken maken, stelt het hof een zorgregeling vast.

Belang van de zoon

Hoewel de vader niet verplicht wil worden om leuke dingen met de zoon te doen en de moeder heeft gezegd dat het kind gedijt bij het niet hebben van contact, vindt het hof dat het in het belang van de zoon is om contact te hebben met de vader – ook al ziet de zoon dit evenmin zitten. Voorkomen moet worden dat hij zich door de vader achtergesteld of afgewezen voelt, juist gelet op zijn geslachtsverandering. Dat vergt van beide ouders blijvende aandacht en moeite. Krijgt de zoon (meer) behoefte aan contact, dan is het gemakkelijker om die stap te zetten als er nu een (beperkte) zorgregeling wordt vastgelegd. Vader en zoon moeten eenmaal per twee maanden, voor twee uur, in de woonomgeving van de zoon, contact met elkaar hebben. Ze mogen om de beurt beslissen wat zij dan gaan doen.

ECLI:NL:GHARL:2023:8291

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2023:8291 200.314.720| 02-10-2023