Toestemming om kind te erkennen moet in belang van kind én moeder zijn

23 november 2022 | Personen- en familierecht

Een stel dat uit elkaar is heeft twee kinderen. De vader wil het jongste kind erkennen, de moeder geeft geen toestemming. De rechtbank kan vervangende toestemming geven – of dit weigeren.

Een man en een vrouw hebben twee minderjarige kinderen. Hun relatie is inmiddels verbroken. De kinderen wonen bij de moeder. De vader heeft het oudste kind erkend en dit kind draagt zijn geslachtsnaam. De vader wil ook het jongste kind erkennen. De moeder weigert dat en van de rechtbank heeft de vader geen vervangende toestemming gekregen. Daartegen gaat hij in hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam.

Belangenafweging

Is het kind jonger dan 16 jaar, dan kan de toestemming van de moeder worden vervangen door toestemming van de rechtbank. Die moet een belangenafweging maken. Een ongestoorde verhouding tussen moeder en kind staat voorop, evenals de sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van het kind. Maar ook het feit dat de relatie tussen vader en kind wordt erkend als een familierechtelijke betrekking.

Locatieverbod

De vader in deze zaak heeft een uitgebreid strafblad. Hij heeft de moeder gestalkt en hij heeft een contact- en locatieverbod opgelegd gekregen, waar hij zich niet aan houdt. De kinderen zijn opgegroeid in een onveilige situatie – vanwege de vader, de moeder is liefdevol.

Schadelijk

De moeder zal, aldus het hof, onder de erkenning gaan lijden. Door overbelasting, angst en spanning komt zij in een zodanig onevenwichtige psychische toestand te verkeren dat zij niet in staat is het kind het stabiele opvoedingsklimaat te geven dat het nodig heeft. Dergelijke spanningen zijn schadelijk voor het kind. Vervangende toestemming tot erkenning leidt ertoe dat de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind worden geschaad en dat een evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van dat kind in het gedrang komt. De wet zegt: dan géén vervangende toestemming.

Achternaam

Wordt het kind erkend, dan zal het jongste kind dezelfde achternaam krijgen als het oudste kind, dat is wettelijk zo geregeld. Het jongste kind heeft nu de achternaam van de moeder en wil dat zo houden – dat hoort bij zijn identiteit. De moeder wil ook geen naamsverandering van dit kind en zal een juridische procedure moeten voeren om de naam weer terug te wijzigen. Ook dat kan veel spanningen opleveren. Als de moeder daar niet in slaagt, bestaat het risico dat het kind haar daarvoor verantwoordelijk houdt, wat hun relatie niet ten goede zal komen.

Opgeteld wegen de belangen van de vader bij erkenning niet op tegen de belangen van de moeder en het kind. Het hof verleent geen vervangende toestemming.

ECLI:NL:GHAMS:2022:3153

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:3153

Bron:Gerechtshof Amsterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:GHAMS:2022:3153| 22-11-2022