Telefonisch overeenkomst opzeggen leidt tot bewijsnood

28 september 2022 | Overeenkomstenrecht

Een automobilist beweert het ANWB-lidmaatschap telefonisch te hebben opgezegd en betaalt daarom de factuur niet meer. Moet de ANWB bewijzen dat de man wel lid is of moet de automobilist bewijzen dat hij geen lid meer is?

Een automobilist is lid van de ANWB-Wegenwacht Service. De jaarlijkse rekening daarvoor, 155 euro, betaalt hij echter niet, ook niet na meerdere aanmaningen. De man zegt dat hij de overeenkomst telefonisch heeft opgezegd. De ANWB stapt naar de rechtbank Noord-Holland. Volgens de kantonrechter is hier sprake van een verzekeringsovereenkomst. Omdat deze valt onder de Wet op het financieel toezicht, zijn verschillende wettelijke informatieverplichtingen van toepassing. De kantonrechter moet erop toezien dat deze voorschriften, die de consument beschermen, worden nageleefd.

Wettelijke informatieverplichtingen

De man heeft zich ooit online aangemeld en daarbij is hij geïnformeerd over de prijs en de duur van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Daaronder valt ook de plicht te betalen. Ook is hij gewezen op de algemene voorwaarden. Volgens de kantonrechter is voldaan aan de wettelijke informatieverplichtingen.

Niet telefonisch opgezegd

Omdat de man beweert dat hij de overeenkomst telefonisch heeft opgezegd, moet hij dat ook bewijzen. Hij moet dit concreet maken door toe te lichten wat er precies is gezegd. Hij zegt alleen dát hij heeft opgezegd en noemt daarbij eerst de ene datum en later een andere. Dat vindt de kantonrechter onvoldoende en bovendien is het niet eenduidig. De man heeft niet voldaan aan zijn bewijsplicht.

Factuur betalen

Wel heeft de ANWB inmiddels de overeenkomst opgezegd, tegen het einde van de lopende contractperiode. Tot die datum is de man premie verschuldigd. Van belang daarbij is dat de man over het jaar waarover hij geen premie heeft betaald wél aanspraak heeft kunnen maken op service van de ANWB. De onbetaalde factuur moet hij dus gewoon voldoen.

Wettelijke rente en incassokosten

Dat geldt niet voor de wettelijke rente die de ANWB in rekening heeft gebracht. De man was in de periode dat deze kwestie liep verhuisd en hij had de ANWB een verhuisbericht gestuurd. Toch stuurde de ANWB aanmaningen naar zijn oude adres. De man is daardoor niet in verzuim geraakt. De wettelijke rente begint pas te lopen vanaf de dag van de dagvaarding, toen de man hiervan op de hoogte is gesteld. Ook de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten (40 euro) worden afgewezen. Weliswaar is de ‘veertiendagenbrief’ door de ANWB naar het juiste adres gestuurd, maar de man zegt die brief nooit te hebben ontvangen. Hier moet de ANWB aantonen dat de man die brief wél heeft gekregen. Dat lukt de ANWB niet.

ECLI:NL:RBNHO:2022:7523

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2022:7523 9811695| 16-08-2022