Tekortkomingen bij bouw tuinhuis moeten wel worden bewezen

6 december 2021 | Overeenkomstenrecht

Wanneer een opdrachtgever niet het volledige bedrag betaalt, weigert een aannemer een tuinhuis af te bouwen. Had deze het recht om het werk op te schorten? En moet hij een schadevergoeding betalen?

Een man gaf een bedrijf mondeling opdracht voor de bouw van een tuinhuis. Afgesproken was dat hij een deel cash zou betalen en een deel op een btw-factuur. Het bedrijf bouwt het tuinhuis uiteindelijk niet af, omdat de man, zo beweert het bedrijf, van de toegezegde 27.000 euro slechts 22.840 euro heeft betaald. De man eist dat het bedrijf de klus afrondt.

Uit onderzoek van een bouwkundig bureau blijkt dat de constructie van het tuinhuis niet bepaald goed is. Er zijn problemen met de fundering, vloer, muren, kozijnen en het dak en ook met de elektrische installatie. De zaak komt voor de kantonrechter van de rechtbank Limburg. Die constateert dat er sprake is van zwarte betalingen en oordeelt daarom dat de gehele overeenkomst nietig is: er is gehandeld in strijd met de wet.

Nietigheid

Ook het gerechtshof ’s-Hertogenbosch denkt dat partijen hebben afgesproken een deel contant te betalen om zo omzetbelasting te ontduiken. Maar dat leidt op zijn hoogst tot nietigheid van deze betalingsafspraak: het is in strijd met de openbare orde, maar de aannemingsovereenkomst zelf is geldig. De hoofdverplichting van de aannemer is het tot stand brengen en opleveren van het werk, zo is dat wettelijk geregeld. De aannemer beroept zich op opschorting, omdat de opdrachtgever de betalingsafspraken niet zou zijn nagekomen. Maar dat blijkt nergens uit: de aannemer is dus tekortgeschoten. De opdrachtgever vordert schadevergoeding nu er veel gebreken zijn geconstateerd. Maar dat moet hij wel bewijzen, aldus het hof.

Schadevergoeding

Dat bewijs levert de opdrachtgever niet, oordeelt het hof. Zo had het onderzoeksbureau ‘twijfels’ over de draagkracht van de fundering, maar dat is te weinig voor een schadevergoeding. Dat geldt ook voor de muren, die bij nader inzien toch geschikt zijn. De elektrische installatie is ook prima voor normaal gebruik. Niet voor twee heaters, zoals de man stelt, maar daarover zijn geen afspraken gemaakt. De aannemer is 5.000 euro schadevergoeding verschuldigd. Hij moet nog schuifdeuren plaatsen en het dak goed bevestigen. In principe moet de opdrachtgever nog het resterende bedrag aan de aannemer betalen (ruim 4.000 euro), maar dat heeft de aannemer in deze procedure niet gevorderd. Dat hoeft zijn opdrachtgever dus niet te betalen.

ECLI:NL:GHSHE:2021:3512

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | jurisprudentie | ECLI:NL:GHSHE:2021:3512 200.279.286_01 | 22-11-2021