Tandarts die assistente seksueel intimideerde moet in de buidel tasten

14 oktober 2021 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Een werkneemster wordt seksueel geïntimideerd door haar werkgever. Wanneer de situatie op het werk ondoenlijk wordt, wil de werkgever de arbeidsovereenkomst laten ontbinden. Hij moet de vrouw een forse billijke vergoeding betalen.

Een tandartsassistente gaat enkele dagen per week werken als manager bij de tandartspraktijk. Daarvoor volgt ze, samen met de tandarts, in de Verenigde Staten een driedaagse cursus. Tijdens deze reis heeft de tandarts de vrouw seksueel geïntimideerd. Na deze reis vindt de vrouw het onprettig om nog met hem te werken, wat maanden later leidt tot een ziekmelding. Inmiddels is ze uit de functie van manager gezet en is haar salaris verlaagd. Na ruim twee jaar stapt de tandarts naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden, nu de arbeidsongeschiktheid langdurig is en de arbeidsverhouding verstoord.

Seksueel getinte opmerkingen

De kantonrechter stelt vast dat de tandarts in de VS ongepaste en seksueel getinte opmerkingen heeft geuit. Ook stelt hij vast dat de tandarts de vrouw heeft aangeraakt door ongevraagd een kus op haar voorhoofd te geven en dat hij haar heeft gevraagd de nacht met hem door te brengen in zijn hotelkamer. Dat is grensoverschrijdend gedrag. Eenmaal terug wilde de vrouw niet langer met de tandarts in één ruimte werken. Ze had haar werkgever verteld het vervelend te vinden dat hij zich gelijktijdig met vrouwelijke collega’s omkleedt in de gezamenlijke kleedruimte. Dat de vrouw ziek is geworden heeft volgens de kantonrechter direct te maken met de gebeurtenissen in Amerika, ook al zat daar een periode van 9 maanden tussen.

Ernstig verwijtbaar

De kantonrechter oordeelt dan ook dat de werkneemster onterecht uit de functie van praktijkmanager is gezet en weer de functie van tandartsassistente heeft gekregen. De salarisverlaging had niet gemogen en aan haar is ten onrechte niet de jaarlijkse periodieke salarisverhoging toegekend. Dit alles heeft de verhouding tussen werkgever en werkneemster verder op scherp gezet. Ook is de werkgever zijn re-integratieverplichtingen onvoldoende nagekomen. Dit alles noemt de kantonrechter ernstig verwijtbaar handelen.

Transitievergoeding en billijke vergoeding

De werkgever is een transitievergoeding van bijna 12.000 euro bruto verschuldigd, omdat de arbeidsovereenkomst op zijn verzoek wordt ontbonden. Ook moet hij een billijke vergoeding betalen, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van zijn ernstig verwijtbaar handelen: 20.000 euro aan gemiste inkomsten vanaf het moment van ziekmelding tot deze procedure, 20.000 euro aan gemiste inkomsten vanaf deze procedure tot de ontbindingsdatum, 40.000 euro aan toekomstige inkomstenderving, inclusief gemiste pensioenopbouw, 10.000 euro aan te verwachten inkomstenderving vanwege een lager salaris (er zijn weinig vacatures voor praktijkmanagers) en 10.000 euro aan advocaatkosten. De totale billijke vergoeding komt uit op een bedrag van 100.000 euro.

ECLI:NL:RBGEL:2021:5455

 

Bron: Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | 10-01-2022