Stalkende vader krijgt geen informatie over kind

16 februari 2022 | Personen- en familierecht

Na een scheiding moet de ouder, bij wie een kind verblijft, aan de andere ouder informatie verstrekken over dat kind. Een vader die zijn ex stalkt en bedreigt, verliest dat recht.

Een man en vrouw gaan in 2018 scheiden. Hun dochter is dan zes jaar. Zowel de vader als moeder oefent het gezag uit, het kind verblijft altijd bij de moeder. In die tijd wordt de vader veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor belaging van de moeder. Later krijgt hij meerdere keren een gebieds- en contactverbod opgelegd. Het kind wordt onder toezicht gesteld van Jeugdbescherming, die ook moet onderzoeken hoe vader en dochter het contact kunnen onderhouden.

Omgangsregeling

De vader stalkt en bedreigt de moeder, zegt zij, en het kind is daarvan getuige. Het heeft ook huiselijk geweld tegen de moeder meegemaakt. De man heeft in anderhalf jaar 11.000 appberichten naar zijn ex gestuurd. Juridisch kan de rechter het recht op omgang slechts ontzeggen, indien omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind. Ondanks de contactverboden houdt de vader onvoldoende afstand, blijft hij agressief en intimiderend richting de moeder, ook in het bijzijn van het (vaak bange) kind. Dit grensoverschrijdende gedrag van de vader zorgt voor structurele onveiligheid, stress en angst bij moeder en kind. De zorgregeling die de vader wil (het kind om de week bij hem) wordt voor één jaar geschorst. Daarna kan de rechter zich er opnieuw over buigen.

Ouderlijk gezag

Indien er een onaanvaardbaar risico bestaat dat het kind klem of verloren raakt tussen ruziënde ouders, kan de rechter het gezamenlijk gezag over een kind beëindigen en één van beide ouders met het gezag belasten. Voor gezamenlijk gezag is vereist dat de ouders in staat zijn tot een behoorlijk overleg en samen beslissingen over hun kind kunnen nemen. Dat laatste lukt niet. De vader verliest zijn gezag over het kind.

Informatieplicht

In principe heeft de moeder als gezagsouder een wettelijke informatieplicht tegenover de vader over belangrijke aangelegenheden omtrent het kind. Dat kan de rechter buiten toepassing verklaren als het belang van het kind dat vereist, zoals hier het geval is: het verstrekken van deze informatie zal zorgen voor stress en angst bij de moeder en kan ertoe leiden dat de vader zijn gedrag voortzet, met alle schade voor de geestelijke ontwikkeling van het kind van dien. De wettelijke informatieplicht wordt terzijde gesteld.

ECLI:NL:RBAMS:2022:350

Bron: Rechtbank Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBAMS:2022:350 | 15-02-2022