Sociale huurwoning moet ontruimd worden na ontdekking illegale prostitutie

10 mei 2022 | Vastgoed

In een kort geding beslist de kantonrechter van de rechtbank dat een sociale huurwoning in verband met illegaal sekswerk ontruimd moet worden. Ook moet de huurder een bedrag van bijna acht ton aan huurachterstand en een contractuele boete betalen.

Bij een bestuurlijke controle ontdekt de gemeente dat een huurhuis van een woningcorporatie wordt gebruikt voor illegale prostitutie. Ook blijkt er een forse huurachterstand te zijn. De woningcorporatie vraagt de huurder daarom het huis te ontruimen. Ook wil zij dat hij een bedrag van bijna acht ton aan huurachterstand voldoet. Daarnaast wil de woningcorporatie dat de contractuele boete en afdracht van gemaakte winst wordt betaald. Als de huurder hier niet mee akkoord gaat, spant de woningcorporatie een kort geding aan bij de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Spoedeisend belang

De huurder betwist tijdens de zitting niet dat hij niet zelf in het huurhuis verbleef. Hij erkent ook dat het huis voor illegaal sekswerk is gebruikt en dat dit in strijd is met de woonbestemming. Maar, zo voert hij aan, hij was er toen het gebeurde niet van op de hoogte. 

De rechtbank oordeelt als volgt. In een kort geding kan een vordering tot ontruiming alleen worden toegewezen als voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vorderingen ook zal toewijzen en van de eisende partij niet kan worden gevergd dat hij of zij de uitkomst van de bodemprocedure afwacht. De kantonrechter moet ook terughoudend zijn bij het toewijzen van een voorlopige voorziening die bestaat uit een veroordeling tot betaling van een geldsom, zoals in dit geval een huurachterstand, contractuele boete en afdracht van onrechtmatig gemaakte winst. De gevorderde geldsommen moeten voldoende aannemelijk zijn en de voorziening moet spoedeisend zijn.

De woningcorporatie heeft een spoedeisend belang bij de ontruimingsvordering. Aangezien sociale huurwoningen schaars zijn en er lange wachttijden voor zijn, is het in haar belang om het huis zo snel mogelijk weer toe te voegen aan haar bestand.

Verder wijst de kantonrechter erop dat de huurder verplicht is om het huis als goed huurder te gebruiken en zich als een goed huurder te gedragen. Hij mag het huis alleen gebruiken waarvoor het bestemd is: om in te wonen. Hij mag het niet verhuren of aan iemand anders in gebruik geven. Door de bestuurlijke controle is duidelijk geworden dat het huurhuis zonder toestemming aan derden in gebruik is gegeven en voor illegaal sekswerk is gebruikt. Daarmee is het volgens de kantonrechter voldoende aannemelijk dat de vordering van de woningcorporatie tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewezen. De kantonrechter wijst de vordering tot ontruiming dan ook toe. Ook zal de huurder de huurachterstand en contractuele boete moeten betalen: deze zijn vastgelegd in het huurcontract.

De vordering tot afdracht van genoten winst wordt daarentegen afgewezen. Nu onvoldoende duidelijk is of de huurder winst heeft gemaakt door het huis aan derden in gebruik te geven, is terughoudendheid geboden om deze geldvordering toe te wijzen. Hiervoor is meer bewijs nodig en hiervoor is in kort geding geen ruimte. Deze vordering kan in een bodemprocedure wel opnieuw worden ingediend.

ECLI:NL:RBMNE:2022:1661

Bron: Rechtbank Midden-Nederland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBMNE:2022:1661, 9786922 MV EXPL 22-50 BH/5249 | 09-05-2022