Slechte bereikbaarheid werknemer kan reden zijn voor ontslag

25 augustus 2022 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Een taxichauffeur raakt in conflict met haar werkgever. Ze reageert niet op oproepen om te komen werken. Die slechte bereikbaarheid en werkweigering kosten haar haar baan.

Een vrouw werkt als taxichauffeur bij een taxibedrijf. Op een dag veroorzaakt ze schade aan de taxi voor een bedrag van 864 euro. Enkele weken later meldt zij zich ziek. De verzuimconsulent stelt vast dat ze aangepast werk kan doen voor twee halve dagen per week. Ze wordt twee keer in de nachtelijke uren opgeroepen om op kantoor telefoontjes aan te nemen en administratief werk te doen. Ze komt niet opdagen. Als ze ook daarna niet op het werk verschijnt en niet bereikbaar is, wordt het salaris stopgezet en wordt zij op staande voet ontslagen. De schade aan de taxi is al eerder ingehouden op haar salaris.

Arbeidsconflict

Bij de rechtbank Rotterdam verdedigt de werkgever het ontslag op staande voet. Zo weigerde de chauffeur in gesprek te gaan. Maar dat is niet alleen haar schuld, vindt de kantonrechter: er was een arbeidsconflict en de werkgever deed niets om dit op te lossen. Dat mocht wel van hem worden verwacht. Het is verder onduidelijk of de chauffeur onvoldoende meewerkte aan haar re-integratie, nu de werkgever niet eens heeft toegelicht aan welke re-integratieverplichtingen de vrouw moest voldoen.

Dringende reden

Volgens de kantonrechter mocht de werkgever van de chauffeur verwachten dat zij bereikbaar was. Ze wist dat ze mogelijk zou worden opgeroepen voor aangepast werk. Nu ze berichtjes (e-mail en Whatsapp) over de nachtdiensten niet had gelezen, komt dat voor haar rekening en risico. Deze werkweigering, en dat de vrouw daarna geen contact opnam met haar baas én al eerder slecht bereikbaar was, leiden ertoe dat van de werkgever niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Er was dus een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het salaris moet wel tot die tijd worden betaald. Omdat het loon niet tijdig is betaald, heeft de vrouw recht op de wettelijke verhoging. Ze krijgt nog eens 20 procent van haar salaris extra.

Roekeloosheid

Op grond van de cao kan de schade aan de taxi niet op de chauffeur worden verhaald, tenzij er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat was zo, zegt de werkgever: de chauffeur raakte een paaltje terwijl ze reed met haar telefoon in haar handen. De chauffeur ontkent dat. Omdat de werkgever zijn stelling onvoldoende onderbouwt, staat roekeloos rijden niet vast. De werkgever had de schade niet met het loon mogen verrekenen en moet dat aan de chauffeur terugbetalen.

ECLI:NL:RBROT:2022:5704

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2022:5704| 11-07-2022