Schuldsanering staat niet open voor mensen met verslaving

7 december 2021 | Insolventierecht

Een man met een verslavingsverleden en forse schulden wil worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. Maakt hij kans van slagen?

Een rechtbank kan een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling alleen toewijzen als voldoende aannemelijk is dat iemand de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling naar behoren zal nakomen. Ook moet hij zich inspannen om zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven. Kortom: geld verdienen. De man in deze zaak heeft een WW-uitkering. Zijn schulden lopen op tot 36.000 euro.

Zware verplichtingen

Gedurende de schuldsaneringsregeling rusten op een schuldenaar zware verplichtingen en van hem worden in deze periode forse inspanningen verlangd. Houdt hij zich aan de afspraken, dan is hij na drie jaar schuldenvrij. Dat zal niet lukken als iemand verslaafd is, of wanneer er een reële kans is dat iemand na een recent overwonnen verslaving terugvalt. Volgens de schuldsaneringsregels wordt iemand met verslavingsproblemen alleen toegelaten tot de schuldsanering wanneer aannemelijk is dat de verslaving ongeveer een jaar onder controle is: geen alcohol meer, geen drugs en niet meer gokken. Dat de verslaving onder controle is, moet worden bevestigd door een hulpverlenende instantie.

Niet onder controle

Deze man is veertien jaar verslaafd geweest en zegt niet meer te gebruiken. Hij heeft een klinische opname achter de rug en is daarna in een safehouse geplaatst voor een nabehandeling. Dat traject is vervroegd gestaakt vanwege een incident met een medebewoner. Daarna is de man beschermd gaan wonen.

De rechtbank oordeelt dat dit alles er niet op duidt dat de man de situatie onder controle heeft. Er zijn positieve stappen gezet, ook omdat hij zich laat ondersteunen door een beschermingsbewindvoerder. Maar dat alles is pas recent gebeurd. Een bevestiging door een verslavingsarts of behandelaar dat de verslaving onder controle is ontbreekt. De man is nog niet uitbehandeld. Er is volgens de rechtbank dan ook gegronde vrees dat hij zijn verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling niet naar behoren zal kunnen nakomen. Zijn verzoek wordt daarom afgewezen. Zodra hij met een verklaring van zijn behandelaar kan aantonen dat zijn behandeling is afgerond en zijn verslaving onder controle is en ook gedurende een jaar is gebleven, kan hij een nieuw verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling indienen. Zo’n verzoek heeft dan meer kans van slagen.

ECLI:NL:RBROT:2021:11307

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | 06-12-2021