Scholen kunnen bij Ondernemingskamer niet om enquête vragen

24 november 2021 | Ondernemingsrecht

De medezeggenschapsraad van een scholenstichting wil een onderzoek naar het beleid van de stichting. Maar is hij wel gerechtigd tot een 'enquête'?

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van een stichting van drie basisscholen vraagt de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek in te stellen naar de juistheid van het beleid en de gang van zaken binnen de scholen. De vraag is of de medezeggenschapsraad zo’n onderzoek (‘enquête’) mag eisen.

Het enquêterecht is een bijzondere procedure die in het Burgerlijk Wetboek is geregeld. De medezeggenschapsraad beroept zich op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms), waarin staat dat het bestuur en de medezeggenschapsraad voorzien in een nadere procedure voor de beslechting van geschillen. Dat is echter onvoldoende om het toepassingsbereik van het enquêterecht uit te breiden, aldus de Ondernemingskamer. De scholen kunnen niet met een overeenkomst afwijken van de wettelijke regeling van het enquêterecht.

Minder dan vijftig personeelsleden

Het verzoek van de medezeggenschapsraad kan alleen worden gehonoreerd als de scholen op grond van de wet een ondernemingsraad moeten instellen. Uit de Wms blijkt dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) niet van toepassing is op scholen. De scholenstichting houdt geen onderneming in stand waarvoor een ondernemingsraad moet worden ingesteld, zodat het enquêterecht niet van toepassing is op scholen. Daarmee is de medezeggenschapsraad niet-ontvankelijk in zijn enquêteverzoek.

Dat is ook zo om een andere reden: er werken bij de stichting minder dan 50 personen. Zzp’ers en vrijwilligers tellen niet mee. Zelfs als de WOR wel op de scholenstichting van toepassing zou zijn, wordt nog steeds niet voldaan aan de eis uit de WOR: er moet een ondernemingsraad worden ingesteld indien in de regel ten minste 50 personen in de door de ondernemer in stand gehouden ondernemingen werkzaam zijn. Dat is hier niet het geval. De medezeggenschapsraad kan niet om een enquête verzoeken.

ECLI:NL:GHAMS:2021:3088

Bron: Gerechtshof Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:GHAMS:2021:3088 | 23-11-2021