Schapenhouder kan vergoeding krijgen voor ‘wolvenschade’

2 november 2022 | Bestuursrecht

Het komt steeds vaker voor dat een wolf schapen doodt. Schapenhouders kunnen dan proberen een tegemoetkoming te krijgen, maar de procedures hiervoor zijn niet makkelijk.

Een exploitant van een schapenhouderij met zo'n 2.500 schapen en lammeren ontdekt dat een wolf vier drachtige ooien heeft gedood. Zij meldt dat direct bij het college van gedeputeerde staten: ze wil aanspraak maken op een schadevergoeding.

Wolvenschade

De Wet natuurbescherming bepaalt dat gedeputeerde staten een tegemoetkoming kunnen verlenen als schade is aangericht in hun provincie door natuurlijk in het wild levende dieren. Het college hanteert bij ‘wolvenschade’ eigen beleidsregels en richtlijnen. Alleen directe schade komt in aanmerking voor een tegemoetkoming, vervolgschade niet. De schapenhouder krijgt 930 euro, maar dat vindt zij te weinig. Bovendien zou de aanval van de wolf bij vijf andere ooien tot stress en abortus hebben geleid. De schapenhouder is verder negen uur bezig geweest met de schadeclaim, en zij wil dat ook dit wordt vergoed.

Drachtigheid

Omdat de schapenhouder de schade ten aanzien van deze vijf ooien niet binnen twee weken na het incident heeft aangetoond – zoals in de regels staat –, krijgt ze hiervoor geen vergoeding. Het staat niet vast dat deze schade door de aanval van de wolf is veroorzaakt. Wel geeft het college toe de extra toeslag voor drachtigheid van de vier dode schapen niet te hebben berekend. De vrouw krijgt uiteindelijk 1.090 euro. De rechtbank Midden-Nederland vindt dat redelijk, maar de vrouw niet en zij gaat in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Oorzakelijk verband

Daar komt ze echter niet veel verder. De toeslag voor de vier gedode drachtige schapen, zoals ook de rechtbank oordeelde, is redelijk, aldus de Afdeling. Dat vinden ook deskundigen. De schade door stress en abortus bij de vijf ooien wordt evenmin extra vergoed. De vrouw had moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband was tussen de aanval door de wolf en die schade. Dat dit problematisch was – de schapen moesten worden vervoerd om te worden gescand door een dierenarts –, vindt de Afdeling niet van belang. Het staat nu niet vast dat deze ooien daadwerkelijk drachtig waren en dat er abortus is opgetreden.

Afhandeling schade

Krijgt de vrouw wel een vergoeding voor de tijd die ze aan de schadeclaim heeft besteed? Nee, zo staat er in de gemeentelijke richtlijn. Echter, stelt de Afdeling, in die richtlijn wordt niet gemotiveerd waarom dat zo zou zijn. Dat de Wet natuurbescherming slechts aanspraak geeft op een tegemoetkoming bij geleden schade en niet op een volledige schadevergoeding, is onvoldoende om deze vormen van schade op voorhand volledig van een tegemoetkoming uit te sluiten. Het college heeft onvoldoende gemotiveerd dat er in dit geval geen aanleiding is voor het toekennen van een tegemoetkoming voor de tijd die is besteed aan het afhandelen van de schade. De Afdeling kan dat bedrag niet vaststellen: dit moet het college alsnog doen.

ECLI:NL:RVS:2022:3024

Bron:Raad van State| jurisprudentie| ECLI:NL:RVS:2022:3024 202100668/1/A2| 18-10-2022