Schadeverzekering

25 oktober 2021 | Overeenkomstenrecht

Als er een claim wordt ingediend bij een verzekeraar vanwege schade, onderzoekt de verzekeraar of de schade valt onder de afgesloten verzekering. Als dat naar de mening van de verzekeraar niet het geval is, keert de verzekeraar niet uit.

De eigenaar van een auto startte een procedure omdat hij wilde dat de verzekeraar de ontstane schade zou vergoeden. De auto was gestolen en is later uitgebrand aangetroffen. De eigenaar van de auto was wel tegen brand verzekerd, maar niet tegen diefstal. De verzekeraar meende dat de schade voor 100% aan de diefstal was toe te rekenen. Omdat de auto niet voorzien was van het vereiste alarmsysteem, stelt de verzekeraar dat er geen bedrag hoeft te worden uitgekeerd.

De Hoge Raad geeft aan dat het niet duidelijk is wat er in de periode tussen de diefstal en de brand met de auto is gebeurd. Er kon niet aangetoond worden wanneer de auto in brand is geraakt. Evenmin was duidelijk of er een verband bestond tussen de diefstal en de brand. Volgens de Hoge Raad komt het geregeld voor dat een auto wordt gestolen en vervolgens wordt gebruikt voor criminele activiteiten. De daders wissen na gebruik de sporen vaak uit door brandstichting. Dit gegeven rechtvaardigt volgens de Hoge Raad om de schade grotendeels toe te rekenen aan de diefstal, namelijk voor 70%. De verzekeraar moest 30% van de verzekerde brandschade vergoeden.

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | ECLI:NL:HR:2021:815 | 03-06-2021