Schade door onjuiste advisering?

25 oktober 2021 | Overeenkomstenrecht

Als een opdrachtgever schade lijdt door het handelen van een opdrachtnemer, wordt door de rechtbank beoordeeld of de beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk handelend en bekwaam beroepsgenoot mag worden verwacht. Zo ook in een zaak waarin een adviseur boekhoudkundig en fiscaal advies uitbracht over de vennootschappen van zijn klant.

Volgens de klant zou de adviseur niet gehandeld hebben op de manier waarop een redelijk bekwaam en handelend beroepsbeoefenaar in vergelijkbare omstandigheden zou handelen. De adviseur zou onder andere ontoereikend geadviseerd hebben over de aandelentransactie. Hierdoor heeft de klant schade geleden. Volgens het gerechtshof is het aan de klant om zijn standpunt te onderbouwen en met bewijs te komen. Omdat de klant niet kon aantonen dat de adviseur niet gehandeld zou hebben zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar mocht worden verwacht, werd de vordering afgewezen.

Daarnaast meende de klant dat de adviseur een verzwaarde motiveringsplicht zou hebben en dat de adviseur zijn adviezen schriftelijk had moeten vastleggen. De klant wees op de beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Het gerechtshof ging niet mee in deze stelling van de klant. Volgens het gerechtshof kan een adviseur niet op een lijn worden gesteld met een notaris. De notaris oefent, anders dan een adviseur, een openbaar ambt uit dat in de Wet op het notarisambt is vastgelegd.

Bron: Hof Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:GHAMS:2021:1882 | 21-06-2021