Scanner is een mobiel elektronisch apparaat: boete terecht opgelegd

11 juli 2023 | Bestuursrecht

Een vrachtwagenchauffeur krijgt een boete omdat hij een mobiel elektronisch apparaat zou hebben vastgehouden tijdens het rijden. Maar hij had helemaal geen mobieltje bij zich. Het apparaat blijkt een scanner, die vaak voor transport wordt gebruikt. Moet hij de boete dan ook betalen?

Een man krijgt een boete van € 240, omdat hij als bestuurder tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat zou hebben vastgehouden, wat verboden is. De man gaat tegen deze beslissing van de officier van justitie in beroep, maar de kantonrechter verklaart dit ongegrond. Ook daar laat de man het niet bij zitten en hij gaat in hoger beroep bij het hof Arnhem-Leeuwarden.

Scanner

Daar voert hij aan dat hij de gedraging waarvan hij wordt beschuldigd niet heeft gedaan. Hij stelt door twee agenten – een hoofdagent en een beginnende agent – aan de kant te zijn gezet, waarbij de hoofdagent als reden gaf dat hij met twee handen op het stuur aan het appen was. Dat kon helemaal niet, reageerde de man: hij had geen mobiele telefoon bij zich. De hoofdagent zou zijn collega daarna uitleg hebben gegeven, waarna een vragenvuur volgde. Daarna stapte de hoofdagent de vrachtwagen in en pakte hij de werkscanner van de chauffeur uit de cabine. Op de vraag of hij die scanner wel eens gebruikte, antwoordde de chauffeur dat hij dit soms deed, maar dat hij er niet meer mee doet dan ernaar kijken. Tijdens het rijden een apparaat bedienen mag niet, reageerde de hoofdagent, en daarop volgde de boete. Zeer onterecht, vindt de chauffeur.

Geen foto

De agent verklaarde hierover dat hij had gezien dat de bestuurder tijdens het rijden met twee handen een scanner vasthield, die onder andere voor transport wordt gebruikt. Het hof ziet geen reden aan die verklaring te twijfelen. Dat de agent eerst misschien vermoedde dat de vrachtwagenchauffeur een mobieltje vasthad en aan het appen was, doet er niet af aan het feit dat de agent heeft gezien dat de man tijdens het rijden met beide handen een apparaat vasthield, en dat de agent bij het staande houden de scanner herkende als dat apparaat. Dat de man alleen naar die scanner zou hebben gekeken, zoals hij zelf stelt, is niet genoeg om aan de verklaring van de agent te twijfelen. Zeker niet nu de chauffeur geen foto heeft overgelegd, waaruit blijkt dat de scanner in de vrachtwagen gemonteerd zit en daardoor niet kan worden vastgehouden. 

Klacht

Het hof merkt verder nog op dat het niet aannemelijk is dat sprake is geweest van een beginnend ambtenaar aan wie moest worden uitgelegd hoe een bekeuring moet worden opgelegd, zoals de man stelt. Daarbij wijst het hof op de rangomschrijvingen van de agenten in het overgelegde zaakoverzicht. Bovendien: in deze zaak gaat het niet over het gedrag van de agenten. Daarover moet de man maar een klacht indienen bij de politie, als hij dat nodig vindt. De beslissing van de kantonrechter wordt dan ook bevestigd: de man moet de boete betalen.

ECLI:NL:GHARL:2023:4430

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2023:4430| 09-07-2023