Ruzie tussen ouders rechtvaardigt nog geen straatverbod

22 augustus 2023 | Personen- en familierecht

Een vrouw voelt zich angstig en bedreigd door haar ex. Ze wil dat de rechter hem een straat- en locatieverbod oplegt. Zover wil de rechter echter niet gaan.

Deze man en vrouw hebben twee minderjarige kinderen. Ze zijn uit elkaar, de vrouw oefent het gezag uit over de kinderen die bij haar wonen. Hun onderlinge verstandhouding is slecht. De vrouw zegt erg bang te zijn voor de man. Tijdens hun relatie en nu nog steeds is sprake van verbale en fysieke agressie. Hij heeft een hemd aan de schutting gehangen met een foto van het hoofd van de vrouw, waarop haar ogen zijn uitgestoken en haar keel is doorgesneden. Instanties als Veilig Thuis zijn bij de zaak betrokken, de vrouw heeft een alarmknop. Zij heeft aangifte gedaan tegen de man.

Geen omgang meer

Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland wil de vrouw een stap verder gaan. Zij wil dat de man geen omgang meer heeft met haar en de kinderen, ook niet telefonisch of via sociale media. Ook wil zij dat hij niet in een straal van 1.000 meter rond haar huis mag komen en niet binnen een straal van 500 meter van de school en sporthal van de kinderen. Alleen contacten die door de hulpverlening worden georganiseerd zouden buiten het verbod moeten vallen.

Terughoudend

De voorzieningenrechter wil echter niet weten van een straat- en locatieverbod. Dergelijke verboden zijn zeer ingrijpend en moeten met terughoudendheid worden toegepast. Ze vormen een inbreuk op iemands recht om zich vrijelijk te verplaatsen en op de persoonlijke vrijheid van – in deze zaak – de man. De rechter kan zo’n maatregel alleen opleggen als de feiten echt aannemelijk zijn, dus eigenlijk of de man onrechtmatig naar zijn ex heeft gehandeld of daarmee heeft gedreigd.

Afwijzing contact- en locatieverbod

De voorzieningenrechter wijst het straat- en locatieverbod af. De feiten en omstandigheden rechtvaardigen niet de inbreuk van zo'n verbod op de rechten van de man. Dat de relatie tussen hen ernstig is verstoord, is duidelijk. Maar niet elk hinderlijk gedrag kan leiden tot een contact- en straatverbod, ook niet als dit gedrag emoties en onrust bij de ander veroorzaakt. De voorzieningenrechter weegt ook mee dat de man bereid is om geen contact meer met de vrouw op te nemen en heeft toegezegd niet meer bij haar huis te verschijnen.

Omgangsverbod

Een omgangsverbod met de kinderen komt er wel. Omgang zou ernstig geestelijk of lichamelijk nadeel voor de kinderen opleveren. De ouders moeten van de rechter begeleide omgang tussen de man en zijn kinderen proberen te regelen. De Raad voor de Kinderbescherming gaat onderzoeken welke regeling passend is voor de kinderen.

ECLI:NL:RBGEL:2023:4337

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2023:4337 C/05/421890 / KG ZA 23-247| 26-07-2023