Reorganisatie en herplaatsing

15 juni 2022 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Mag een werkgever een werknemer vrijstellen van werk, als de functie is vervallen? De rechtbank Noord-Holland is daar kritisch op.

Een werknemer is sinds 2018 in dienst van een zorgkoepel. Deze werkgever stelt de vrouw in 2021 vrij van werkzaamheden en dient snel daarna een ontslagaanvraag in bij het Uwv. Wegens een reorganisatie is de arbeidsplaats van de vrouw vervallen. Zij verzet zich daartegen. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland constateert dat de zorgkoepel dacht dat de vrouw ‘Manager P&O/HR-manager’ was. Die functie is bij de reorganisatie komen te vervallen. De vrouw wil echter aanspraak maken op de functie ‘Manager ondersteunende diensten’. Maar die functie is niet vergelijkbaar met haar huidige functie, aldus de werkgever.

Functiewijziging

Volgens de kantonrechter stelt de vrouw terecht dat is overeengekomen dat zij de functie ‘Manager bedrijfsvoering’ zal vervullen en dat daarmee haar oorspronkelijke functie ‘Manager P&O/HR-manager’ is gewijzigd. Dat blijkt uit verklaringen van toenmalige bestuurders. Als ‘Manager bedrijfsvoering’ stuurde de vrouw verschillende onderdelen van bedrijfsvoering (ICT, HR, Financiën en Facilitair) aan. Dat deze functiewijziging en overeenkomst niet schriftelijk of formeel zijn vastgelegd, doet daar niet aan af. Een functiewijziging kan ook mondeling worden overeengekomen, zoals in dit geval. De vrouw is dus ‘Manager bedrijfsvoering’. Omdat de werkgever ervan uitging dat zij ‘Manager P&O/HR-manager’ was, heeft de vrouw bij de reorganisatie ten onrechte niet de vergelijkbare functie ‘Manager ondersteunende diensten’ gekregen.

Reorganisatie

Bij een reorganisatie kan een werkgever keuzes maken over de inrichting van de onderneming. De werkgever moet zich wel verantwoorden voor die beslissingen en aannemelijk maken dat het verval van arbeidsplaatsen noodzakelijk is. Ook heeft de werkgever een wettelijke verplichting tot herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie.

Dwangsom

Een nieuwe functie moet in beginsel eerst worden aangeboden aan de werknemer die daarvoor geschikt is. Voordat dit wordt aangeboden aan een externe kandidaat, moet de werkgever onderzoeken of een met ontslag bedreigde werknemer binnen een redelijke termijn, met behulp van scholing, geschikt kan worden gemaakt. In dit geval is de functie van de vrouw niet vervallen, ook al heeft die functie een andere naam gekregen. De kantonrechter oordeelt dat de vrouw ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld om de werkzaamheden in de functie van ‘Manager ondersteunende diensten’ te verrichten en te blijven verrichten. Daarvoor is al een nieuwe medewerker aangesteld, maar de vrouw hoort dat werk te doen. Dat moet de zorgkoepel binnen een maand regelen, anders verbeurt de werkgever een dwangsom van 250 euro per dag, met een maximum van 150.000 euro.

ECLI:NL:RBNHO:2022:4686

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2022:4686 9702520| 03-05-2022