Regels over bescherming schapen tegen wolven zijn onduidelijk

20 juni 2023 | Bestuursrecht

De wolf is in Nederland – daar weten schapenhouders alles van. Een stichting die opkomt voor dierenwelzijn vindt dat de minister handhavend moet optreden, nu een schapenhouder zijn dieren niet goed heeft beschermd tegen wolvenaanvallen. Maar wat een effectieve bescherming is, staat niet vast.

De afgelopen jaren zijn er bij een schapenhouder meerdere wolvenaanvallen geweest, waarbij 36 schapen zijn gedood. Het wolfwerende raster heeft wolven er niet van weerhouden schapen aan te vallen. De stichting Animal Rights vraagt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om handhavend op te treden tegen de schapenhouder. Die heeft volgens de stichting onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen om zijn schapen te beschermen tegen wolven. Daarmee handelt de schapenhouder in strijd met het Besluit houders van dieren.

Onvoldoende duidelijk

De minister wijst dit verzoek af. Nederland bevindt zich, zo zegt de minister, in een transitiefase in relatie tot de wolf. Daarom overtreden dierenhouders die nog niet alle bestaande wolfwerende maatregelen hebben genomen, niet de regels van het Besluit houders van dieren. Voordat tot handhaving wordt overgegaan, moet duidelijk zijn welke maatregelen effectief werken tegen wolvenaanvallen. Nu is het nog onvoldoende duidelijk welke beschermingsmaatregelen van veehouders kunnen worden verlangd.

Faunaschade Preventiekit

De voorzieningenrechter (College van Beroep voor het bedrijfsleven) moet de vraag beantwoorden of deze schapenhouder afdoende middelen heeft ingezet om zijn schapen te beschermen tegen roofdieren, en daarmee heeft voldaan aan het Besluit. Volgens de stichting voldoen de maatregelen niet aan de eisen in de Faunaschade PreventieKit. Het wolfwerende raster zou niet langs de gehele zijde zijn aangebracht en de onderste draad van het raster zou te hoog liggen. De voorzieningenrechter erkent dat dierenhouders moeten voldoen aan de Preventiekit. Daarin worden meerdere maatregelen opgesomd: het ophokken van de dieren, afrasteringen, kuddewaakhonden, halsbanden, geurmiddelen, lichtsensoren, en het opnemen van ezels en lama’s of alpaca’s in een schaapskudde.

Niet dwingend

Volgens de voorzieningenrechter schrijft de Preventiekit de veehouders echter niet dwingend voor een wolfwerend raster aan te brengen. Ook is niet gebleken dat het wolfwerende raster van deze schapenhouder zo gebrekkig was dat de wolf daardoor de schapen toch heeft kunnen aanvallen. Het is immers niet duidelijk hoe de wolf de percelen van de schapenhouder – ondanks het raster – precies is binnengedrongen. En: het is nog onvoldoende duidelijk wat de beste manier is om dieren te beschermen tegen wolvenaanvallen.

Niet overtreden

Deze schapenhouder heeft naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gedaan wat van hem kan worden verwacht om aanvallen op zijn schapen te voorkomen en zijn dieren tegen wolven te beschermen. Omdat hij het Besluit houders van dieren niet heeft overtreden, is er geen reden om de minister te gelasten handhavend tegen hem op te treden.

ECLI:NL:CBB:2023:285

Bron:College van Beroep voor het Bedrijfsleven| jurisprudentie| ECLI:NL:CBB:2023:285| 19-06-2023