Rechter verleent vervangende toestemming voor reis met kind

19 januari 2022 | Personen- en familierecht

Een vrouw wil met haar kind op familiebezoek in Turkije. Daarvoor heeft ze toestemming van haar ex nodig, maar hij werkt niet mee. Dan kan de voorzieningenrechter vervangende toestemming verlenen én daarbij voorwaarden opleggen.

De man en vrouw zijn ouders van een 4-jarige zoon. Er is een echtscheidingsprocedure aanhangig gemaakt en het kind woont bij de moeder. Zij wil graag met het kind voor familiebezoek naar Turkije. De vrouw heeft haar ouders al 6 jaar niet gezien en haar ouders hebben het kind nog nooit lijflijk ontmoet. Maar de man wil niet dat het kind meegaat. Hij wil dat de voorzieningenrechter (rechtbank Noord-Nederland) een dwangsom van 20.000 euro oplegt om te voorkomen dat de vrouw alsnog met het kind vertrekt.

In het belang van het kind

Een verblijf van 3 weken bij zijn familie is in het belang van het kind, vindt de rechter, wat de Raad voor de Kinderbescherming eerder ook al stelde. Wel wordt dan de omgang met de vader tijdelijk onderbroken. Als voorwaarde voor de rechterlijke toestemming moeten vader en zoon in die periode contact kunnen hebben, bijvoorbeeld via videobellen. Voor de toestemming weegt de voorzieningenrechter mee dat de ouders van de vrouw niet een langere periode bij haar in Nederland kunnen verblijven.

Kinderontvoering

De man vreest echter dat de vrouw niet zal terugkeren. De voorzieningenrechter acht dit risico niet reëel. De vrouw heeft gezegd niet van plan te zijn naar het buitenland te verhuizen: in Nederland bouwt zij haar leven op, hier gaat het kind naar school. Als ze niet terugkeert naar Nederland, zet zij haar verblijfsvergunning op het spel. Overigens is het de vrouw eerder, op straffe van een dwangsom, verboden om te verhuizen naar een plaats buiten Nederland. Verhuizen zou haar ook schuldig maken aan kinderontvoering, een strafbaar feit. Op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag, waar ook Turkije zich bij heeft aangesloten, zal het kind weer terug naar Nederland moeten worden gebracht.

Voorwaarden

Als extra voorwaarde moet de vrouw haar exacte verblijfplaats, die de man niet mag weten, en haar reisplan bekendmaken aan haar advocaat, zodat bij calamiteiten duidelijk is waar het kind verblijft. Onder die voorwaarden verleent de rechter de vrouw vervangende toestemming om met het kind naar Turkije te reizen. De dwangsom die de man eiste, wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2022:180

Bron: Rechtbank Noord-Holland | jurisprudentie | 31-01-2022