Rechtbank verplicht ex-samenlevers woning te verkopen

21 mei 2024 | Personen- en familierecht

Een man en een vrouw hebben een samenlevingsovereenkomst en wonen in een woning waar ze allebei eigenaar van zijn. Ze gaan uit elkaar, waarna de man zo'n 10 jaar alleen in de woning blijft wonen. De vrouw eist dan, met succes, bij de rechtbank Midden-Nederland dat het huis wordt verkocht, zodat zij haar deel krijgt.

De man zou graag zien dat hij de woning van de vrouw overneemt voor een laag bedrag. Mocht de rechtbank dat afwijzen, zo zegt hij, dan wil hij naast een deel van de verkoopsom ook een vergoeding. Hij heeft namelijk kosten gemaakt voor het verbouwen van het huis en daardoor is dit meer waard geworden.

Verkoop aan een derde 

De woning is nog steeds van de man en de vrouw en dus onverdeeld. De rechtbank is van oordeel dat niemand kan worden verplicht eigenaar te blijven van een onverdeelde woning; die moet dan ook worden verdeeld. Uitgangspunt daarbij is dat dit gebeurt tegen de waarde op het moment van verdeling. De man wil echter dat wordt uitgegaan van de waarde van een taxatie die hij en de vrouw in 2015 hebben laten uitvoeren. De rechtbank gaat hier niet in mee. Allereerst omdat partijen niet hebben afgesproken dat die waarde tot in lengte van dagen zou blijven gelden. Maar ook omdat de vrouw na die taxatie in 2015 zonder succes op verschillende manieren heeft geprobeerd om tot een verdeling te komen – onder meer via mediation en een kort gedingprocedure. De man kan de woning tegen een hogere taxatie niet betalen – hij leeft naar eigen zeggen al jaren op de portemonnee van zijn moeder – en dus moet de woning aan een derde worden verkocht, zo bepaalt de rechtbank.

Dwangmiddelen

Om ervoor te zorgen dat de woning ook echt wordt verkocht, wijst de rechtbank een makelaar aan voor de verkoop. Verder veroordeelt de rechtbank de man mee te werken aan de verkoopopdracht, de verkoopovereenkomst en het ondertekenen van de akte van levering. Als hij niet meewerkt, treedt het vonnis van de rechtbank in de plaats van zijn medewerking. Ook moet de man een dwangsom betalen als hij niet meewerkt aan bezichtigingen van de woning en de uiteindelijke ontruiming ervan.

Ongerechtvaardigde verrijking

De man heeft kosten gemaakt voor het verbouwen van een slaapkamer, badkamer en keuken. De rechtbank vindt dat hij daarvoor een vergoeding moet krijgen, nu sprake is van zogenaamde ongerechtvaardigde verrijking. De vrouw heeft voordeel door de kosten die haar ex heeft gemaakt, omdat de woning na de verbouwingen fors in waarde is gestegen. De rechtbank denkt dat de waardestijging in ieder geval deels het gevolg is van deze verbouwingen en dat ook de algehele waardestijging in de woningmarkt een rol speelt. De vrouw heeft ter zitting aangegeven haar ex daarom een vergoeding van € 135.000 te willen betalen uit de verkoopopbrengst van de woning, voordat die opbrengst tussen hen wordt verdeeld. Omdat de man niet heeft aangetoond dat de vrouw voor een hoger bedrag voordeel heeft genoten, krijgt hij ook niet meer dan dit bedrag.

ECLI:NL:RBMNE:2024:2505

Bron:Rechtbank Midden-Nederland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBMNE:2024:2505 540330| 30-04-2024