Rechtbank ontbindt vennootschap die zaken deed met Rusland

30 april 2024 | Ondernemingsrecht

Als een vennootschap geen geld meer heeft en geen activiteiten meer verricht, kan zij door de rechtbank worden ontbonden. Dat geldt zeker voor bedrijven die handelden met Rusland.

Een besloten vennootschap importeerde en exporteerde eerst radio-elektronische onderdelen en staal- en metaalproducten, maar wijzigde in 2022 haar naam en bedrijfsactiviteiten. Sindsdien handelt de bv met het buitenland in kantoorartikelen. De bv heeft één aandeelhouder, die tevens bestuurder en enig medewerker is.

Strafrechtelijk onderzoek

Omdat het bedrijf en de bestuurder ervan worden verdacht de sancties tegen Rusland te hebben omzeild, begint het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat de bv goederen naar Rusland heeft geëxporteerd die zowel voor normaal als militair gebruik geschikt zijn (‘dual use goederen’), met valse douane-uitvoeraangiften. Er is geprobeerd dit alles te verdoezelen door valse facturen op te stellen en een fictieve eindbestemming van de goederen (de Malediven) en een fictief bedrijf als eindgebruiker op te geven. Steeds kreeg de bv betalingen uit Rusland.

Beslag en boete

Het OM heeft strafvorderlijk beslag gelegd op de banktegoeden van de bv, ter waarde van € 146.567 en $ 67.508. Nadien heeft de rechtbank Rotterdam de bv veroordeeld voor overtreding van de Sanctiewet 1977 en valsheid in geschrifte. Het bedrijf moet een geldboete van € 200.000 betalen. Het OM vraagt de rechtbank Gelderland de bv met onmiddellijke ingang te ontbinden en een vereffenaar van het vermogen van de bv te benoemen.

Ontbinding

In het Burgerlijk Wetboek staat dat de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie een vennootschap ontbindt indien deze haar doel, door een gebrek aan baten, niet kan bereiken. Ook kan de rechtbank de vennootschap ontbinden wanneer deze haar werkzaamheden tot verwezenlijking van haar doel heeft gestaakt.

Vereffenaar

Dat alles is hier aan de orde. De bv heeft geen baten en geen vrij te besteden middelen. De bankbeslagen worden niet opgeheven, nu het geld uit een misdrijf is verkregen: dit wordt verbeurdverklaard of aan het verkeer onttrokken. De bv heeft nog één vordering, op de eigen bestuurder, maar die is oninbaar nu hij naar Rusland is vertrokken. De omzetten van de bv kwamen voornamelijk uit Rusland, maar nu met dit land niet meer mag worden gehandeld wordt er niets meer verdiend. Het bedrijf genereert geen inkomsten meer – over 2023 is er geen aangifte omzetbelasting ingediend – en zal ook in de toekomst niets verdienen omdat de handel met Rusland verboden is en de eigenaar is vertrokken. De rechtbank ontbindt de bv en benoemt tevens een vereffenaar. Hij krijgt een beloning die gelijk is aan dat van een faillissementscurator. Deze beloning kan worden voldaan uit het beslagen banksaldo.

ECLI:NL:RBGEL:2024:2151

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2024:2151 C/05/428376| 14-04-2024