Recht op prijsverlaging door ‘sjoemelsoftware’

25 oktober 2021 | Overeenkomstenrecht

Als een partij opzettelijk in dwaling wordt gebracht door een andere partij, dan is er sprake van bedrog. De partij zou die overeenkomst niet onder de gestelde voorwaarden zijn aangegaan als zij op de hoogte was geweest van de dwaling.

Car Claim is in een collectieve actie opgekomen voor de belangen van bezitters van auto’s van een aantal merken. Al deze auto’s hebben een dieselmotor met speciale software, die de testomstandigheden herkent. De software paste de uitstoot tijdens een test aan, waardoor deze afweek van de uitstoot tijdens normale gebruiksomstandigheden. In normale omstandigheden stootte de motor meer uit. Op grond van de Europese Emissieverordening is het gebruik van dergelijke software, ook wel bekend als sjoemelsoftware, een verboden manipulatie-instrument. Volgens de rechtbank hebben de autofabrikanten onrechtmatig gehandeld door gebruik te maken van deze software. De fabrikanten hebben zowel de toezichthouder als de kopers van de auto’s opzettelijk misleid. Omdat de auto’s niet voldoen aan de regelgeving, zijn de auto’s minder waard dan de koopprijs. De kopers hebben naar het oordeel van de rechtbank recht op een prijsverlaging.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLI:NL:RBAMS:2021:3617 | 13-07-2021