Privacy Verklaring

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Informanagement bv gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Informanagement Legal respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geimplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Informanagement Legal niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens – https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Op onze website maken wij gebruik van cookies en andere tracking systems, met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden en gaat u akkoord met onze cookies.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Via Informanagementlegallegal.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Informanagement Legal acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) stelt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-04-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld door Informanagement Legal. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze (nieuwe) producten en diensten:

 • Per e-mail
 • Per telefoon
 • Per post

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Informanagement.

Onze servers worden gehost bij Ukfast. Ukfast is GDPR compliant. Dit betekend dat zij aan de voorwaarden van de AVG voldoen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Bewaartermijn

Informanagement Legal bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

Op de informanagementlegal.nl website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq. Hieronder wordt beschreven welke cookies wij gebruiken en welke maatregelen zijn getroffen.

Functionele cookies

Zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Analytische cookies

Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Tracking cookies

Zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Google analytics

Google analytics maakt gebruik van cookies op informanagement.nl, dit is voornamelijk om te meten hoe de website gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden en om te zien welke doelgroepen onze website bezoeken. Om Google Analytics “privacyvriendelijk” te maken hebben wij de volgende acties ondernomen;

 • Bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
 • Uw gegevens worden pseudo-anoniem verwerkt (= Pseudo-anoniemen data = persoonsgegevens die dusdanig verwerkt worden dat ze niet langer herleid kunnen worden zonder gebruik van aanvullende informatie, maar die wel een persoon individueel maken, zoals een versleuteld e-mailadres of gebruikers-ID).
 • Uw gegevens worden niet gedeeld, dit onderdeel is uitgeschakeld
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google-Analytics-Cookies

Hotjar

Binnen Hotjar bestaat de mogelijkheid om user recordings in te zetten, waardoor je gebruikers kunt zien navigeren door de website. Er wordt een registratie gemaakt van pageviews, mouse movements, clicks en data input.

Deze recordings zijn binnen Hotjar pseudo-anoniem (= Pseudo-anoniemen data = persoonsgegevens die dusdanig verwerkt worden dat ze niet langer herleid kunnen worden zonder gebruik van aanvullende informatie, maar die wel een persoon individueel maken, zoals een versleuteld e-mailadres of gebruikers-ID). Dit betekend dat wij wel de user recordings informatie tot onze beschikking hebben, maar zonder dat deze persoonlijk identificeerbaar zijn.

Dit wordt op de volgende manier uitgevoerd;

 • Het verbergen van ingevoerde informatie in invoervelden. Informatie die een gebruiker invult, bijvoorbeeld persoonsgegevens als adresgegevens of een e-mailadres, wordt niet opgeslagen. Deze settings geldt sitebreed.
 • Het verbergen van specifieke elementen. Specifieke elementen als invoervelden en ‘gewone’ tekst, kunnen uit de recordings en heatmaps worden geweerd.

Facebook Tracking Cookies

De cookie van Facebook bekijkt welke pagina’s worden geopend. Op basis van het website gebruik, kunnen we relevante informatie tonen op Facebook. Deze cookie komt van Facebook en blijft maximaal 2 jaar bewaard. De gegevens die binnen Facebook worden verwerkt vallen onder pseudo-anoniemen data (= Pseudo-anoniemen data = persoonsgegevens die dusdanig verwerkt worden dat ze niet langer herleid kunnen worden zonder gebruik van aanvullende informatie, maar die wel een persoon individueel maken, zoals een versleuteld e-mailadres of gebruikers-ID).

Facebook en LinkedIn look-a-like audiences

Informanagement Legal gebruikt e-mailadressen van haar relaties voor Custom Audience targeting via Facebook en Linkedin. Wij maken een Custom Audience aan door e-mailadressen van relaties te uploaden binnen de advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan specifieke Facebook- en LinkedIn campagnes. Deze interesseprofielen worden verzameld voor het gebruiken van advertentiedoeleinden.

Facebook/LinkedIn is verantwoordelijk voor de toestemming voor het toepassen van deze data, deze settings kunt u gemakkelijk in uw eigen Facebook/LinkedIn profiel aanpassen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

Informanagement Legal
handelsnaam van Informanagement bv

Mierloseweg 30b
5666KA Geldrop
040 76 00 464
gdpr@informanagement.nl
Handelsregister 17142868

Informanagement Legal

Mierloseweg 30b
5666 KA Geldrop

T: +31 (0) 40 7600464

sales@informanagementlegal.nl

Handelsregister: 17142868
BTW: 8106.19.805.B.01

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.