Parkeerverbod geldt alleen voor de weg, niet voor een groenstrook

23 maart 2022 | Bestuursrecht

Een automobilist krijgt een boete, omdat hij zijn auto had geparkeerd op een groenstrook naast de parkeerplaats. Het gerechtshof moet de vraag beantwoorden of het bord ‘verboden te parkeren’ daar ook geldt.

Een man krijgt een parkeerboete van 95 euro, omdat hij in Heerlen ‘zonder ontheffing/vergunning een voertuig heeft laten staan in een park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken’. De bekeurende ambtenaar had geconstateerd dat de auto op het gras bij een parkeerterrein was gezet. Deze groenstrook had geen vakken, waaruit volgens de ambtenaar kon worden opgemaakt dat de strook niet bedoeld was om daar voertuigen te parkeren.

In de berm

De man gaat tegen de boete in beroep bij de rechtbank Limburg. Zijn auto stond niet in een groenstrook maar in een berm, betoogt hij, en die berm valt niet onder het parkeerverbod. Er is geen verhoogde stoeprand maar een opsluitband, wat maakt dat sprake is van een berm. De kantonrechter wijst dat verweer af, waarna de man in hoger beroep gaat bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Van gemeentewege

Bij het hof stelt de advocaat-generaal dat de groenstrook niet van gemeentewege is aangelegd, maar eigendom is van een gezondheidsdienst die daar is gevestigd. De man heeft dus niet in strijd gehandeld met de Algemene Plaatselijke Verordening, want daarin staat dat het verboden is om een voertuig te laten staan in een van gemeentewege aangelegde groenstrook. De advocaat-generaal stelt voor om de feitcode van de gedraging te wijzigen: ‘parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone (bord E1)’. Bord E1 is het bekende bord ‘verboden te parkeren’. De man zou door deze wijziging niet in zijn belangen zijn geschaad, omdat de boete dan even hoog is. Belangrijk is dat het hof zo een uitspraak kan doen over de vraag of sprake is van een berm of groenstrook.

Geen boete

Zover komt het gerechtshof niet. Het hof verwijst naar het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, waarin staat dat de toepassing van een verkeersbord zich beperkt tot de weg. Een groenstrook maakt geen deel uit van de weg, zodat bord E1 daar niet geldt. De uitspraak van de kantonrechter wordt vernietigd, en daarmee dus ook de verkeersboete.

ECLI:NL:GHARL:2022:1548

 

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLI:NL:GHARL:2022:1548 | 22-03-2022