Overlast veroorzaakt? Huurder kan uit woning gezet worden

19 mei 2022 | Vastgoed

Een huurder veroorzaakt nogal wat overlast voor andere bewoners. Daar heeft hij spijt van. Desondanks wil de verhuurder de man uit de woning zetten.

De man die het appartement huurt krijgt van de verhuurder, een vastgoedbedrijf, een waarschuwing. Omdat de huurder vaak voor overlast zorgt, dreigt hij de huurwoning te verliezen. Zijn advocaat laat al snel weten: niet doen, deze man heeft geen contact met zijn familie en hij heeft ook geen opvangmogelijkheden.

Ontruiming

Dan gaat het opnieuw mis. De huurder gooit brood en een dode rat op het balkon van zijn buurvrouw, smeert pastasaus op haar deur en zet troep op de gang. Het vastgoedbedrijf vordert bij de rechtbank Rotterdam ontruiming van de woning, binnen een week na betekening van het vonnis. De huurder zelf betwist sommige incidenten, andere erkent hij (zoals het urineren tegen de deur van de buurvrouw). Verder heeft hij spijt van zijn gedrag. Hij zit in een moeilijke fase van zijn leven. Het contact met zijn familie is onlangs, in verband met zijn geaardheid, verbroken en hij is enige tijd dakloos geweest. Vanwege persoonlijke omstandigheden wil hij graag in het appartement blijven.

Overlast

Iedereen die huurt moet zich als een goed huurder gedragen, schrijft het Burgerlijk Wetboek voor. Dit houdt in dat de huurder zich moet onthouden van gedragingen die overlast veroorzaken. Dat staat ook in de huurovereenkomst. Deze man heeft op verschillende momenten ongewenst gedrag vertoond. Dat heeft geleid tot overlast voor omwonenden en daarmee is hij doorgegaan na een laatste waarschuwing.

Woongenot

Iedere tekortkoming van een partij (de huurder) in de nakoming van zijn verbintenissen geeft de wederpartij (het vastgoedbedrijf) de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis deze ontbinding niet rechtvaardigt. De huurder moet zich dan beroepen op die uitzonderingssituatie. Het belang van de verhuurder (leefbaarheid van de woonomgeving, rustig woongenot voor de andere huurders) staat tegenover het belang van de huurder en zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

In deze zaak verliest de man: eerdere pogingen om de overlast te stoppen liepen op niets uit. Nu de man vaak bij vrienden verbleef, gaat ook het verweer van zijn advocaat niet op. Vanwege de ernstige tekortkoming, zonder uitzicht op verbetering, kan van de verhuurder niet worden gevergd de situatie te laten voortduren. De woning kan worden ontruimd, één maand na betekening van dit vonnis. In die tijd kunnen partijen desgewenst nogmaals met elkaar overleggen over het al dan niet voortzetten van de huur. De verhuurder kan vervolgens beslissen of de ontruiming wordt voortgezet.

ECLI:NL:RBROT:2022:3481

 

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2022:3481| 18-05-2022