Overbewoning in huurhuis: boete voor verhuurder

18 april 2023 | Bestuursrecht

Bij een controle worden in een huurpand meer mensen aangetroffen dan de drie personen die in het huurcontract worden vermeld. Omdat sprake is van omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte zonder de daarvoor vereiste vergunning, krijgt de verhuurder een boete opgelegd. Die laat het hier niet bij zitten, maar krijgt van de rechtbank geen gelijk.  

Een man is erfpachter van een woning en verhuurt dit huis aan een gezin met twee volwassenen en een kind. Bij een inspectie door de gemeente worden er echter acht personen, twee gezinnen en een kennis, aangetroffen. Volgens het college van burgemeester en wethouders is sprake van omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte, zonder de daarvoor vereiste vergunning. 

Boete

De verhuurder krijgt daarom een boete van € 10.000 opgelegd. Hem wordt verweten onvoldoende toezicht te hebben gehouden. In bezwaar verlaagt het college dit bedrag tot € 5.000, omdat niet voldoende is komen vast te staan dat sprake was van een bedrijfsmatig karakter. Volgens de man had er echter helemaal geen boete opgelegd mogen worden, en anders is in ieder geval een matiging op zijn plaats. Hij bestrijdt dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden. Steeds als hij in het huis was, trof hij alleen het gezin aan. Wel zag hij dat er regelmatig meer mensen waren, maar gasten ontvangen en vrienden korte tijd laten logeren is niet verboden. Van hem kan bovendien toch niet worden verwacht dat hij dagelijks controleert? Is een boete wel terecht, dan moet die in ieder geval gematigd worden wegens verminderde verwijtbaarheid en de korte duur van de overtreding. 

Onrechtmatig gebruik

Volgens de rechtbank heeft het college aangetoond dat sprake was van onzelfstandige bewoning van meer dan drie personen en dat daarom sprake was van een overtreding. Daarbij verwijst de rechtbank naar het inspectierapport, waaruit blijkt dat er elf slaapplaatsen waren waarvan er tien in gebruik waren. 

Om niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor onrechtmatig gebruik moet de eigenaar aannemelijk maken dat hij niet wist en niet kon weten dat het pand onrechtmatig werd gebruikt. Daarin is deze verhuurder niet geslaagd. Hij verhuurde het pand aan één gezin voor het aanzienlijke bedrag van € 2.000 per maand, inclusief kosten voor gas, water en elektra. Ook werd het pand verhuurd met op de eerste en tweede verdieping bedden in bijna alle kamers. Hierdoor had hij er bedacht op moeten zijn dat de huurders het huis met meer, niet tot het eigen gezin behorende, personen zouden delen, zeker nu de verhuurder zelf naast dit pand woont. Dat er meer mensen verbleven bleek bovendien ook uit een anonieme melding en uit een WhatsApp-gesprek, waarin de verhuurder zegt te vermoeden dat er meer mensen in het pand woonden. Daarin wijst hij de huurders erop dat alleen de in het huurcontract genoemde personen in het pand mogen verblijven. De rechtbank acht verder van belang dat de man ook na het controlebezoek niet heeft geprobeerd een eind aan de situatie te maken. 

Geen matiging

Voor een matiging van de boete ziet de rechtbank geen reden. Dat de overtreding niet lang heeft geduurd, kwam door de controle. Zelf heeft de verhuurder niets gedaan aan de overbewoning, hoewel hij wist dat er meer dan drie mensen in het huis verbleven. Dat in het huurcontract staat dat onderverhuur en overbewoning niet mag, kan daarom geen reden zijn voor matiging. De boete blijft in stand. 

ECLI:NL:RBDHA:2023:3271

 

 

Bron:Rechtbank Den Haag| jurisprudentie| ECLI:NL:RBDHA:2023:3271, AWB – 22 _ 2155| 17-04-2023