Ook tijdens politieactie (‘geen boetes’) kunnen boetes worden uitgeschreven

15 november 2022 | Bestuursrecht

Tijdens een landelijke politieactie in februari van dit jaar zouden er geen boetes worden uitgeschreven voor kleine verkeersovertredingen, zo was aangekondigd. Een man fietst door rood licht en krijgt toch een boete. Die vecht hij aan bij het gerechtshof – zonder succes.

Een fietser negeert een rood stoplicht en krijgt daarvoor een boete van 100 euro. Hoewel vaststaat dat hij de overtreding heeft begaan, gaat hij tegen de beschikking van de officier van justitie in beroep bij de rechtbank. De reden: op de dag dat hij door rood reed, hield de politie een landelijke actie waarbij was aangekondigd dat er geen bekeuringen zouden worden gegeven voor kleine verkeersovertredingen. De kantonrechter laat de boete echter staan. De man gaat in hoger beroep.

Toezeggingen

Bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden klaagt de man dat de kantonrechter onvoldoende rekening heeft gehouden met de toezeggingen tijdens de landelijke politieactie: geen boete voor onder andere fietsen door rood licht. De politieambtenaar die hem bekeurde had de loonsverhoging geaccepteerd en daarmee de politieactie onderschreven, zo voert de man aan. Daarmee is de opgelegde boete niet (langer) te rechtvaardigen. Het is ook willekeur, zegt de fietser. Burgers mogen uitgaan van een eenduidig beleid.

Bijzondere omstandigheid

Het hof wijst naar de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), waarin de hoogte van de sanctie voor elke gedraging is vastgesteld. Daarvan kan alleen in bijzondere situaties worden afgeweken. De politieactie was niet zo’n bijzondere omstandigheid. De man heeft de gedraging misschien niet doelbewust begaan en hij heeft de verkeersveiligheid niet in gevaar gebracht, maar dat zijn geen omstandigheden om af te wijken van de vastgestelde tarieven. De sanctie is niet afhankelijk van opzet of gevaarzetting – puur het verrichten van de gedraging kan het opleggen van een sanctie rechtvaardigen.

Gelijkheidsbeginsel

Ook dat er tijdens de politieactie ‘geen sancties zouden worden opgelegd’ voor kleine verkeersovertredingen, leidt er niet toe dat de fietser van een sanctie zou moeten worden gevrijwaard. De man stelt dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden. Maar dat geldt alleen als zonder juridische geldige reden ten nadele van de man zou zijn afgeweken van geldend beleid. Een politieactie valt niet onder zo'n beleid. Een politieambtenaar heeft een discretionaire bevoegdheid om al dan niet een sanctie op te leggen. De ambtenaar kan dat zelf van geval tot geval beoordelen. Deze politieambtenaar had in redelijkheid deze sanctie kunnen opleggen, zo beslist het hof. De boete blijft in stand.

ECLI:NL:GHARL:2022:9246

 

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2022:9246| 14-11-2022