Ook ouder zonder gezag moet andere ouder informeren over kind

6 september 2023 | Personen- en familierecht

Heeft een ouder geen gezag over het kind, dan heeft deze geen wettelijke plicht de andere ouder te informeren over hoe het met het kind gaat. Dit is een leemte in de wet. In deze zaak gaat de rechtbank daar creatief mee om.

Een minderjarige dochter wordt opgevoed door haar moeder en de ouders van haar moeder, die officieel de voogd zijn. Het kind heeft geen omgang met de vader. Hij wil op z’n minst op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van zijn dochter, en legt dat verzoek neer bij de rechtbank Noord-Nederland.

Geen contact

De bijzondere curator adviseert de rechtbank om geen enkel contact tussen de man en het kind af te dwingen. Dat levert voor de dochter te veel stress op, zelfs als de moeder een informatieplicht wordt opgelegd. Het kind wil nu geen contact met haar vader. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming komt dat ook door de negatieve verhalen van de moeder en de voogden over de vader. Wel moet de dochter een band met haar vader kunnen opbouwen.

Vader op afstand

In de wet staat dat de ouder die niet met het gezag is belast (hier de vader) recht heeft op omgang met zijn kind, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Dat laatste is hier het geval, vindt de rechtbank. Wel zou het kind de positieve kanten van de vader moeten leren kennen: de man is en blijft haar vader, zij draagt voor 50% zijn dna. Daarom moet de man als een ‘vader op afstand’ zijn dochter op de hoogte houden van zijn leven. Mocht zij in de toekomst nieuwsgierig worden naar haar vader, dan is de drempel om contact te zoeken mogelijk lager.

Gewichtige aangelegenheden

Toen het kind werd geboren, was de moeder nog minderjarig. Daarom zijn haar ouders benoemd als voogden. Nadien is de moeder nooit met het gezag belast, hoewel dat wel mogelijk was. Was dat wel gebeurd, dan was zij wettelijk verplicht geweest om de vader op de hoogte te stellen van ‘gewichtige aangelegenheden’ ten aanzien van het kind. Dat zijn bijvoorbeeld leerprestaties of schoolkeuze, haar gezondheid en ontwikkeling en belangrijke financiële aangelegenheden die het kind betreffen. Zo kan een minimale betrokkenheid van de vader bij het leven van zijn dochter worden gewaarborgd.

Schriftelijk informeren

Echter, noch de moeder noch de voogden hebben gezag, en kunnen dus niet worden gedwongen om informatie over het kind te verschaffen aan de vader. Dit is een leemte in de wet, erkent de rechtbank. Toch heeft de man het recht om op de hoogte te blijven van zijn dochter en om te weten hoe het met haar gaat, zeker nu hij geen omgang met haar heeft. Bij de verzorging en de verantwoordelijkheid die moeder en voogden hebben voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind, hoort ook, zo vindt de rechtbank, dat zij de vader op de hoogte stellen over het meisje. De vrouw en de voogden moeten de man eens per drie maanden schriftelijk over haar informeren. De rechter is heel precies: het moet een bericht zijn van minimaal twee A4-tjes, met drie duidelijke (informele) recente foto’s waarop het kind staat en die een inzage geven in haar dagelijkse leven. Ook moeten zij een afschrift van schoolrapporten en andere relevante zaken over het kind aan de vader laten zien. Doen de vrouw en voogden dat niet, dan kan de man dwangsommen vorderen.

ECLI:NL:RBNNE:2023:3513

Bron:Rechtbank Noord-Nederland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNNE:2023:3513 182704| 23-07-2023