Ook na meerdere waarschuwingen werkhouding niet verbeterd: ontslag op staande voet terecht gegeven

8 maart 2023 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Een slecht functionerende werknemer wordt meerdere keren gewaarschuwd en er worden talloze gesprekken met hem gevoerd, waarbij afspraken worden gemaakt waar hij zich niet aan houdt. Bij de werkgever is de maat dan vol. Begrijpelijk, vindt de kantonrechter, die het ontslag op staande voet van de man terecht acht.

De werkgever heeft sinds 2019 problemen met de werkhouding en het gedrag van de werknemer. De man is niet flexibel, hij communiceert niet goed en weigert bepaalde taken uit te voeren. Ook met de lange rook- en toiletpauzes die hij neemt heeft de werkgever moeite.

Ontslag op staande voet

De man krijgt meerdere waarschuwingen vanwege zijn werkweigering en omdat hij zorgt voor een onwerkbare werksituatie, en er volgen allerlei gesprekken hoe hij dit kan verbeteren. Als hij ook dan zijn houding en gedrag niet verandert, volgt ontslag op staande voet. Volgens de werkgever is geen sprake meer van incidenten, maar van een structureel patroon, zo stelt zij in de ontslagbrief.

De zaak belandt bij de rechtbank Gelderland. Is het gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig? Volgens de werknemer is er geen sprake van een dringende reden voor het ontslag. Het ontslag op staande voet is niet onverwijld gegeven en de reden ervoor is niet bij het ontslag medegedeeld. De man vraagt de kantonrechter het ontslag daarom te vernietigen.

Onverwijld

De toetsing of het ontslag al dan niet terecht is gegeven kan alleen plaatsvinden op basis van wat er feitelijk aan de werknemer is meegedeeld, en niet op basis van later aangevoerde feiten of omstandigheden. Ook moet de opzegging onverwijld na het ontdekken van de als dringende reden te beschouwen handeling plaatsvinden, onder gelijktijdige mededeling van de dringende reden. De werkgever heeft de werknemer op een vrijdag mondeling op staande voet ontslagen. Dit ontslag is op de maandag erna schriftelijk bevestigd met als reden dat de man, ondanks eerdere gesprekken, afspraken en schriftelijke waarschuwingen, instructies en opdrachten bewust naast zich neerlegt en het niet nauw neemt met werk- en pauzetijden. Hij loopt de kantjes ervan af en is hierop niet aanspreekbaar. Het tijdsverloop is niet zodanig dat geen sprake is van een onverwijld gegeven ontslag op staande voet of de mededeling van de reden daarvan, zo oordeelt de kantonrechter.

Volstrekt duidelijk

Gelet op de vele gesprekken en waarschuwingen vanaf 2019 is het naar het oordeel van de kantonrechter begrijpelijk dat de maat bij de werkgever op enig moment vol was. Het kan, vooral door de inhoud van de tweede waarschuwing en de gesprekken en afspraken die in het kader van een laatste kans zijn gemaakt, niet anders dan dat dit voor de werknemer volstrekt duidelijk is geweest. De kantonrechter is daarom van oordeel dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. Omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, kan de man geen aanspraak maken op een transitievergoeding.

ECLI:NL:RBGEL:2023:531

 

 

 

 

 

 

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2023:531, 10160692| 07-03-2023