Ook kort werkverzuim kan leiden tot ontslag op staande voet

7 december 2023 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Twee keer was een werknemer twee dagen afwezig en steeds zonder toestemming. In dat geval is ontslag op staande voet gerechtvaardigd.

Een man heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar. Enkele maanden na indiensttreding is hij twee dagen afwezig, zonder dat vooraf af te melden. De werkgever laat hem weten dat dit bij herhaling kan leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Enkele maanden later blijft de werknemer weer zonder bericht twee dagen weg. Hij reageert ook niet op mails en telefoontjes van de werkgever. Op de derde dag komt hij ook niet, maar meldt zich dan ziek. Hij wordt op staande voet ontslagen.

Niet ziek

De man vindt dit onterecht en stapt naar de rechtbank Rotterdam voor een billijke vergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en een transitievergoeding. Bij de rechter komt de telefonische ziekmelding aan de orde. Volgens de werkgever vertelde de man dat hij geen zin meer had om te werken, omdat hij vond dat de arbeidsrelatie verstoord was geraakt. Later werd dat veranderd: hij zou niet in staat zijn om te komen werken. Door deze onduidelijkheid hoefde de werkgever het telefoontje niet op te vatten als een ziekmelding, aldus de kantonrechter. De werkgever geloofde ook niet dat de man arbeidsongeschikt was. De bedrijfsarts had immers geoordeeld dat hij halve dagen kon werken. Het ontslag op staande voet vindt de kantonrechter dan ook terecht, zeker gezien de waarschuwing enkele maanden eerder. Het herhaalde werkverzuim is dermate ernstig (‘dringende reden’), dat van de werkgever niet kan worden verwacht dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Persoonlijke omstandigheden

Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden moet rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem zouden hebben. Maar dat alles vormt geen belemmering voor de rechtsgeldigheid van het ontslag: de werknemer is jong, hij was relatief kort in dienst en de arbeidsovereenkomst zou enkele maanden later toch eindigen. Bovendien waren er ook klachten over de werkhouding van de man. Ondanks zijn psychische problemen, wat het vinden van een nieuwe baan zal bemoeilijken, is het ontslag terecht.

‘Onverwijld’

Het ontslag is ook nog eens ‘onverwijld’ gegeven: direct na de twee dagen afwezigheid kreeg de man een aanbod voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Toen hij dit niet accepteerde heeft de werkgever de man daags daarna op staande voet ontslagen. Omdat direct een ontslagbrief is gestuurd, is ook voldaan aan de mededelingseis. Bij een ontslag op staande voet geldt het opzegverbod bij ziekte niet. Omdat de werkgever heeft voldaan aan alle wettelijke eisen, heeft de werknemer geen recht op welke vergoeding dan ook.

ECLI:NL:RBROT:2023:9572

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2023:9572| 10-10-2023