Ook curator moet vonnis van rechtbank uitvoeren

6 oktober 2022 | Insolventierecht

Als de rechtbank een curator veroordeelt het beslag op auto’s op te heffen, moet de curator daaraan meewerken. Het kwam een curator die het vonnis negeerde duur te staan.

Een bestuurder van een failliete vennootschap wordt door de faillissementscurator hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het tekort in het faillissement. Om te voorkomen dat er spullen uit de boedel worden gehaald, legt de curator conservatoir beslag op enkele zaken van de bestuurder, onder andere op zijn bedrijfs- en privéauto’s. In een procedure bij de rechtbank Overijssel krijgt de curator echter geen gelijk. De rechtbank houdt de bestuurder niet aansprakelijk voor het faillissement en heft de beslagen op. Dit wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De curator werkt niet mee aan het doorhalen van het beslag, omdat hij tegen het vonnis in hoger beroep wil. Deze procedure loopt inmiddels bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De bestuurder besluit het beslag zelf door te halen, maar bij 11 auto’s lukt dat niet. Bij de rechtbank Overijssel eist hij dat de curator de beslagen alsnog opheft, op straffe van een dwangsom. Ook wil hij dat de curator de notariskosten betaalt, die de bestuurder heeft gemaakt bij het opheffen van de beslagen.

Schorsing

Volgens de voorzieningenrechter gaat het in deze zaak om een constitutief opheffingsvonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Dit betekent dat de beslagen direct zijn opgeheven, ook al besluit de curator in hoger beroep te gaan. Met de vorige uitspraak zijn de beslagen dus al opgeheven. De curator had wel gevorderd dit vonnis te schorsen, maar dat verandert niets meer aan de opheffing van het beslag. Een beslag kan pas herleven als het vonnis in hoger beroep wordt vernietigd – in de tussentijd geldt het beslag niet meer.

Beslag doorhalen

Wel moet het beslag alsnog worden doorgehaald. De bestuurder stelt dat in de praktijk geen genoegen wordt genomen met een vonnis van de rechtbank. De beslaglegger moet de doorhaling, via een opdracht aan de deurwaarder, in gang zetten. De rechtbank geeft de curator drie dagen om dat te doen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat de curator dit niet doet, met een maximum van 200.000 euro. Die prikkel vindt de rechtbank nodig omdat de curator een eerder vonnis over het opheffen van het beslag negeerde. Ook moet de curator de kosten vergoeden die de bestuurder eerder maakte bij de notaris (550 euro) en de proceskosten (4.000 euro).

ECLI:NL:RBOVE:2022:2719

Bron:Rechtbank Overijssel| jurisprudentie| ECLI:NL:RBOVE:2022:2719 C/08/284150 / KG ZA 22-164| 26-09-2022