Ontbinding koopovereenkomst na levering verkeerd product

12 april 2022 | Overeenkomstenrecht

Een bedrijf levert een automotor, waarna de koper stelt dat hij de verkeerde motor heeft ontvangen. De kantonrechter moet bepalen wat partijen precies hebben afgesproken.

Een transportbedrijf bestelt bij een leverancier een automotor voor een bestelbus. De leverancier mailt het transportbedrijf twee foto’s van de voor- en achterkant van een automotor, geplaatst op een pallet. Vervolgens wordt de motor besteld voor 3.500 euro.

Tekortkoming

Als de motor wordt geleverd, stelt de koper dat dit niet de aangeboden motor is. Veel onderdelen ontbreken en andere onderdelen zijn defect. De leverancier laat weten dat de ontbrekende onderdelen niet bij de motor horen. De koper houdt vol: het geleverde motorblok komt niet overeen met de gemailde automotor, die volgens de leverancier ‘plug & play’ moest zijn. Vanwege de incompleetheid en de defecten wil het transportbedrijf de koop ontbinden. Dat kan op grond van het Burgerlijk Wetboek: iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een verbintenis schept de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Maar, stelt de kantonrechter Rotterdam, om te beoordelen of sprake is van een tekortkoming, moet eerst worden vastgesteld wat partijen zijn overeengekomen.

Geen voorbehoud

Het transportbedrijf en de leverancier hebben slechts afgesproken dat een motor zou worden geleverd die ‘helemaal compleet’ is. Ze hebben niet vastgelegd wat daaronder wordt verstaan. Beide geven hieraan een eigen invulling. In dat geval kon de koper uit de e-mail opmaken wat de verkoper verstaat onder ‘complete motor’: een motor zoals afgebeeld op de foto’s. Er stond zelfs bij: ‘Bij deze foto’s van de motor’. Daarmee is de indruk gewekt dat dit een foto betreft van de complete motor, zoals het bedrijf die wil verkopen. De verkoper heeft daarbij geen enkel voorbehoud gemaakt of ervoor gewaarschuwd dat er nog onderdelen van deze motor zullen worden verwijderd. De koper mocht dus verwachten dat de leverancier de motor zou leveren zoals die op de foto’s stond.

Rechtsgeldige ontbinding

Nu de geleverde motor aanmerkelijk minder onderdelen bevat dan de motor op de foto, is de verkoper tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst. De verkoper wilde bepaalde onderdelen wel repareren, maar andere onderdelen niet naleveren. Daaruit kon de koper afleiden dat de verkoper de overeenkomst niet zal nakomen. De koper kon overgaan tot rechtsgeldige buitengerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst.

ECLI:NL:RBROT:2022:2557

 

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2022:2557 | 11-04-2022